Mainos: La­keus­rak­kau­den vah­vis­ta­ja. Tutustu Ran­ta­la­keus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Lukijalta

Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piiri: Susi ei kuulu pi­ha­pii­riin –"­Kes­kus­tan kanta asiaan on selvä, tar­vit­sem­me suden kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen"

Pohjois-Pohjanmaan Keskusta tukee vahvasti susien kannanhoidollisen metsästämisen aloittamista ja susikannan pitämistä kohtuullisella tasolla.

Susien määrä on kasvanut Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella merkittävästi. Susikannan kasvu aiheuttaa pelkoa ja huolta ihmisten keskuudessa. Sudet koetaan uhaksi ihmisille ja kotieläimille. Tunnetta vahvistaa se, että syksyn metsästyskausi on alkanut ikävissä merkeissä. Useita metsästyskoiria on kuollut susien raatelemina. Metsästäjät arkailevat jo koirien viemistä metsälle. Tämä kertoo karua kieltä alueemme liian suuresta susien määrästä.

Eduskuntaan on tulossa käsittelyyn suden kannanhoidollista metsästystä tukeva kansalaisaloite, joka keräsi tarvittavat 50.000 allekirjoitusta alle kuudessa vuorokaudessa. Asia nähdään siis tarpeelliseksi. Aloitteen takana ovat mm. Metsästäjäliitto, MTK ja eri metsästyskoirajärjestöt. Kannanhoidollinen metsästäminen pitää esimerkiksi karhukannan ihmisarkana ja vähentää näin ihmisten ja karhujen mahdollisia kohtaamisia.

Tällä hetkellä suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen on kiinni oikeuden tekemistä päätöksistä. Aiemmista metsästysluvista on valitettu. EU:n tuomioistuin sekä Suomen korkein hallinto-oikeus ovat asettaneet erittäin tiukat reunaehdot kannanhoidollisen metsästyksen järjestämiselle.  Keskustan kanta asiaan on selvä, tarvitsemme suden kannanhoidollisen metsästyksen. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on asettanut työryhmiä, joissa keskeiset sidosryhmät suunnittelevat kannanhoidollisen metsästyksen mallia, joka kestää tarvittaessa eri oikeusasteiden käsittelyt.

Nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan asiallista ja hyvää tiedottamista, jotta kansalaiset osaavat toimia oikein ja ottaa yhteyttä oikeaan tahoon, jos susia havaitaan oman pihapiirin läheisyydessä. Toimiva yhteistyö kansalaisten, suurpetoyhdyshenkilöiden ja riistaviranomaisten välillä takaa, että alueen susia seurataan ja pihakäyntejä ennaltaehkäistään ennen kuin susista aiheutuu vaaraa.

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri