Tilaajille

Kem­pe­leen Kir­kon­ky­län kou­lu­hank­kees­ta jätetty kun­nal­lis­va­li­tus, kun­nas­sa toi­vo­taan hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­le­vän asian no­peas­ti – "Uskon va­li­tuk­sen olevan pe­rus­tee­ton", toteaa kun­nan­joh­ta­ja

Kempele

Kunnanvaltuutettu Tapio Juvanin (kesk.) on tehnyt Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kunnallisvalituksen Kirkonkylän koulun ykkösvaiheen rakentamispäätöksestä.

Kunnanjohtaja Tuomas Lohi ei usko valituksen hidastavan hankkeen viemistä eteenpäin.