"Kaikki ovat syyl­lis­ty­neet lai­min­lyön­tei­hin": Sel­vi­tys­mies antoi se­lon­te­kon­sa Hai­luo­don kun­nan­val­tuus­ton lo­ka­kui­ses­ta ko­kouk­ses­ta – sel­vi­tys pyy­det­tiin liki neljä kuu­kaut­ta ta­pah­tu­mien jälkeen

Hailuoto

Hailuodon kunnanvaltuuston kokouksessa 19. lokakuuta 2021 kaikki osapuolet, Hailuodon kunta mukaan lukien, ovat syyllistyneet laiminlyönteihin. Kenenkään kohdalla ei voida kuitenkaan puhua niin vakavasta laiminlyönnistä, että voitaisiin katsoa tapahtuneen mitään rikollista tai normien vastaista "työturvallisuuteen liittyvän oikeudellisen viitekehyksen puitteissa".

Näin toteaa selvitysmies, asianajaja Jari Määttä Asianajotoimisto Lexiasta. Hailuodon kunnanhallitus päätti tilata 1. helmikuuta 2022 selvitystyön, joka liittyy henkilö A:n 20. lokakuuta  tekemään ilmoitukseen työsuojeluasiassa.