Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Joskus kunta toimii hi­taas­ti, mutta Juha uskoo suun­ni­tel­mal­li­suut­ta pa­ran­ta­mal­la asioi­den hoi­tu­van ajal­laan

-
Kuntakuulumisia

Viime vuoden toukokuun alussa aloitin Tyrnävän kunnan kunnallistekniikkapäällikkönä.  Valmistuin yhdyskuntateknikoksi keväällä 1990 ja myöhemmin työn ohessa opiskellen keväällä 2004 yhdyskuntatekniikan insinööriksi. Kokemusta on karttunut vuosien aikana niin tiensuunnittelusta, rakentamisesta kuin myös kunnossapidosta ja toiminnansuunnittelusta.

Kunnallistekniikkapäällikön titteliä kannoin puoli vuotta  ja virkanimike vaihtui marraskuussa yhdyskuntatekniikan päälliköksi, kun kunta yhdessä teknisen osaston kanssa päätti yhdistää kunnallistekniikkapäällikön ja kiinteistöpäällikön tehtävät.

Yhdyskuntatekniikan päällikön vastuualueeseen kuuluvat kunnan kiinteistöjen ja rakennusten kunnossapito-, ylläpito- ja kiinteistönhoitopalvelut sekä kunnan liikenneväylien ja yleisten alueiden hoito- ja ylläpitopalveluiden järjestäminen, toiminnan turvallinen, tehokas ja taloudellinen toteuttaminen. Lisäksi vastuualueeseen kuuluu Tyrnävän kunnan yksityistieasiat, rakennusteknisten pieninvestointien ja kunnallisteknisten investointien kilpailuttaminen, niiden rakennuttaminen sekä valvonta.

Investointeja Tyrnävän kunta tekee vuosittain käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Uusia katuja rakennetaan huomioiden mahdollinen tonttikysyntä. Olemassa olevaa katuverkkoa pyritään peruskorjaamaan vuosittain (1–2 kohdetta / vuosi).

Kaavateitä on 51,4 kilometriä, joista noin kahdeksan kilometriä sorapintaisia. Kevyen liikenteen väyliä on 21,8 kilometriä. Piha- ja parkkialueita on 47 230 neliötä. Avustusten piiriin kuuluvia yksityisteitä on 27 kappaletta, yhteensä 76,4 kilometriä. Kiinteistöjä on 60, joissa lähes 50 000 neliötä. Näistä suojelumerkittyjä on 18.

Teknisen osaston budjetti vuodelle 2023 on noin 6,6 miljoonaa, josta käyttötalouden osuus on noin 35 prosenttia ja investointien osuus noin 65 prosenttia. Investointien osuudesta 2,5 miljoonaa on varattu Kirkkomännikön uudisrakennukselle.

Tehtäviin olennaisena osana kuuluu myös toiminnan kehittäminen niin osaston sisäisissä tehtävissä kuin myös varsinaisten kentällä tapahtuvien työmaatehtävien ja urakoiden toteuttamisessa. Suunnitelmallisuutta ja varsinkin ICT-osaamista ja sitä kautta sen hyödyntämistä on parannettava jo senkin vuoksi, että osaston henkilömäärä on pieni ja töitä on yllättävän paljon. Nykypäivänä ei kunnillakaan, niin kuin ei yrityksilläkään, ole ylimääräistä aikaa eikä rahaa tuhlattavaksi, suunnitelmallinen toiminta säästää niin aikaa kuin rahaakin.

"Vanhat kuvitelmani kunnasta työnantajana ovat kyllä murentuneet pala palalta. Eipä löydy enää viranhaltijaa, jonka ovipielessä palaa alinomaa punainen valo."

Urakoitsijataustalta on hieman vaikeuksia ollut oppia viranomaistyöhön. Joissakin asioissa sanonta ”Kunta toimii hitaasti mutta varmasti” pitää kyllä paikkansa. Asiat eivät välttämättä tapahdu ”säpäkästi”, joka sinänsä kuuluu kuntien päätöksentekoprosessiin, mutta suunnitelmallisuutta parantamalla asiat kyllä saadaan hoidettua ajallaan.

Ensimmäinen puoli vuotta on kyllä opettanut paljon ja olen päässyt tuomaan myös omia toimintatapojani urakointimaailmasta myös kunnan käytännöiksi. Vielä en ole valmis ja opittavaa riittää edelleen, joka on vain hyvä asia. Tehtävä on laaja ja paljon on vielä opeteltavaa, joka sinänsä tuo työhön mielekkyyttä.

Tuki, jonka saan esihenkilöiltä, oman osaston henkilöiltä ja muilta kunnan työntekijöiltä, on ollut ja tulee olemaan korvaamatonta. Olen jopa vähän yllättynyt tästä työyhteisöstä ja sen toimivuudesta. Vanhat kuvitelmani kunnasta työnantajana ovat kyllä murentuneet pala palalta. Eipä löydy enää viranhaltijaa, jonka ovipielessä palaa alinomaa punainen valo ja puheille pääsyyn pitää varata erikseen aika jonkin sihteerin kautta. Täällä ovet pidetään avoimena, asiakkaat otetaan vastaan ja puheluihinkin vastataan.

Eikä pidä unohtaa varsinaisia kuntalaisia, meidän asiakkaitamme ja palkkojemme maksajia. Heiltäkin tulee palautetta niin positiivista kuin negatiivistakin. Näitä palautteita kuunnellaan herkällä korvalla ja reagoidaan myös mahdollisuuksien mukaan. Kaikkia toiveita ei pystytä toteuttamaan heti, jos koskaan, mutta kaikki palaute on arvokasta ja niitä otetaan mielihyvin vastaan.

Juha Petäjäniemi

Kirjoittaja toimii Tyrnävän kunnan yhdyskuntatekniikan päällikkönä.