Kolumni

Jopa kun­ta­joh­ta­ja kokee ko­ro­na­vies­tin­nän pyör­ryt­tä­väk­si –Tie­dot­ta­mi­nen vaih­tu­vis­sa ti­lan­teis­sa ei ole aina helppoa Paula Kar­si-Ruo­ko­lai­sen mie­les­tä

-
Kuva: Heli Rintala

Lähiaikoina olen kokenut lievää pyörrytystä kaiken koronaviestinnän keskellä. Kunnanjohtajana rooliini kuuluu vahvasti tiedottaminen ja viestintä eri tahoille. Viestinnän pitää olla selkeää, yksiselitteistä ja ymmärrettävää. Viestien ymmärrettävyys ja menestys liittyy keskeisesti vuorovaikutukseen: miten vastaanottaja, kuulija tai lukija kulloinkin tulkitsee saamansa viestin.

Koronapandemian aiheuttama nopeastikin vaihtuva valtakunnallinen tilannekuva ja monitahoinen tiedonvälitys on lisännyt vaikeuskerrointa kuntien viestinnässä. Illalla paikallisesti kunnanhallituksen kokouksessa vahvistetut ohjeet ovat olleet jo seuraavana aamuna vanhentuneita ja osin vääriä. Ennakoivassa ja suunnitelmallisessa tiedottamisessa on ollut vaikea onnistua. Julkisen puolen organisaatioiden eri tasojen ristiriitainen viestintä on antanut hyvin epävarman vaikutelman ja luottamus päättäjiin on horjunut.

Alueemme kuntajohdon keskinäisen ja nopean viestinnän avulla olemme onneksi voineet tehdä yhteisiä linjauksia valtakunnallisiin sekä alueellisiin rajoituksiin ja suosituksiin nojautuen. Ajoittain on kuitenkin vahvistunut tunne, ettei alueelliseen sekä paikalliseen osaamiseen ja arviointikykyyn luoteta valtakunnan tasolla lainkaan. Vastaavasti valtionhallinnon viestinnästä keskeisimpien ydinviestien löytäminen ja niiden tulkinta muun muassa koronasta selviämisen hybridistrategiasta ja lukuisista muista ohjauskirjeistä on ollut haastavaa.

"Rokotukset ovat onneksemme käynnistyneet ja rokotteiden saanti lisääntyy vähitellen, joten kevättä kohti parempaa on odotettavissa."
Paula Karsi-Ruokolainen

Pohjois-Pohjanmaan aluehallintoviraston järjestämät viikoittaiset tilaisuudet ovat olleet kuntajohtajille tärkeä tiedonvälityskanava. Myös alueellinen koronakoordinaatiotyöryhmä on kiitettävästi täsmentänyt ohjeistusta kuntiin alueellisesta tilanteesta ja toimenpiteistä. Alueemme kunnat pitävät valmiutta yllä reagoida nopeasti muuttuvaan epidemiatilanteeseen. Olemme pyrkineet vaikuttamaan myös siihen, että alueiden erilaiset tilanteet ja olosuhteet huomioitaisiin vahvemmin koko maata koskevissa rajoituksissa ja suosituksissa. Erityisen tärkeänä olemme pitäneet sitä, että alueemme lasten ja nuorten arki olisi mahdollisimman normaalia ja koulunkäynti toteutuisi pääosin lähiopetuksena.

Totta on kuitenkin se, ettei koronapandemiaa ole vielä voitettu eikä voittoa ole edes näköpiirissä. Joudumme sietämään epävarmuutta ja jatkuvia, nopeitakin muutoksia arjessa.

Rokotukset ovat onneksemme käynnistyneet ja rokotteiden saanti lisääntyy vähitellen, joten kevättä kohti parempaa on odotettavissa. Jokaisen pitää edelleen jaksaa olla vastuullinen, on muistettava pestä kädet, käyttää maskia ja pitää etäisyyttä kanssaihmisiin. Näillä pienillä, mutta merkittävillä toimilla voimme kaikki vaikuttaa viruksen leviämisen estämiseen. Kärsivällisyys ja jaksaminen ovat koetuksella eikä asiaa helpota se, että tilanne on sama kaikilla.

Ihanaa on, että keväinen aurinko lämmittää jo mukavasti ja houkuttelee ulos liikkumaan. Talvilomalaisille on mitä mainioimmat olosuhteet Lumijoella ja koko Oulun seudulla, kun lunta riittää latuja varten ja pakkasta luistinratojen kunnossapitoon. Jos hiihto ja luistelu eivät innosta, askeleiden keräily kävellen muutaman välihypyn kera kohentaa myös hyvin kuntoa ja virkistää mieltä kummasti.

Paula Karsi-RuokolainenKirjoittaja on Lumijoen kunnanjohtaja