Tilaajaetu: Pe­li­lip­pu­ar­von­ta Kär­pät-JYP to 29.9. peliin. Osal­lis­tu tästä ja lähde kaverin kanssa kan­nus­ta­maan Kärpät voit­toon!

Iin, Li­min­gan, Mu­hok­sen ja Pu­das­jär­ven pa­lo­ase­mil­la siir­ry­tään ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen päi­vys­tyk­seen – hen­ki­lös­tön vir­ka-ajan ul­ko­puo­li­nen va­ral­la­olo loppuu

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos luopuu henkilöstön varallaolosta neljällä paloasemalla ja siirtyy ympärivuorokautiseen päivystykseen. Arkistokuva.
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos luopuu henkilöstön varallaolosta neljällä paloasemalla ja siirtyy ympärivuorokautiseen päivystykseen. Arkistokuva.
Kuva: Matti Räty

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos laajentaa ympärivuorokautista päivystystä Iin, Limingan, Muhoksen ja Pudasjärven paloasemille, tiedotteessa kerrotaan.

Aiemmin virka-ajan ulkopuolinen lähtövalmius on kyseisillä paloasemilla perustunut päätoimisen henkilöstön ja sopimushenkilöstön varallaoloon. Muutos astuu voimaan 3. toukokuuta.

Pelastuslaitoksen mukaan muutos parantaa lähtönopeutta tehtäville. Pelastuspäällikkö Mika Haverinen arvioi päivystyksen laajentamisen maksavan vuodessa noin 200 000 euroa, joka ei ole suuri muutos pelastuslaitoksen kokonaisbudjettiin.

– Kustannukset ovat hyvin maltillisia ottaen huomioon, että pelastuslaitokselle tulee kahdeksan uutta virkaa ja työmäärää virka-ajan ulkopuolella lisätään näillä asemilla, Haverinen kertoo.

Eniten kustannuksia syntyy Haverisen mukaan hälytysrahan korotuksesta sivutoimiselle henkilöstölle. Niiden hintalappua ei voi vielä arvioida.

– Hälytysrahojen määrää ei voida vielä arvioida tarkalleen, koska hälytysten taajuus ja niihin tarvittavan henkilöstön määrä vaihtelevat. Lopulliset tulokset nähdään vasta vuoden päästä.

Ympärivuorokautinen päivystys on ollut tähän saakka Raksilan, Haukiputaan, Kempeleen, Ruskonselän ja Kuusamon paloasemilla. Myös elokuussa käyttöön otettava Linnanmaan paloasema on ympärivuorokautisessa päivystyksessä.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen mukaan ympärivuorokautista välitöntä lähtövalmiutta on painotettu Oulun seudulle ja Kuusamoon, joissa hälytystaajuus on suuri. Alueellisesti kattavan  valmiuden kerrotaan jatkossakin olevan yhteistyötä päätoimisen henkilöstön ja sopimushenkilöstön kanssa.

Päivystyksen laajentamisessa tarvittavien lisävirkojen rahoitus saadaan pääosin varallaolon purkamisesta.

Uutista päivitetty 21. huhtikuuta kello 12.19 pelastuspäällikkö Mika Haverisen kommenteilla.