Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kolumni

Hy­vin­voin­ti­alueet eivät tee kun­nis­ta tar­peet­to­mia, muis­tut­taa Kem­pe­leen kun­nan­joh­ta­ja Tuomas Lohi: "Uu­dis­tus jär­kyt­tää pe­rin­teis­tä kun­ta­ideaa ja ra­vis­te­lee koko kun­ta­kent­tää juuria myöten"

-

Kuntavaalien tulos ratkesi varsinaisen äänestyspäivän päätteeksi sunnuntaina 13.6.2021. Tulosillan jännitystä alettiin purkaa totutusti ennakkoäänten julkistamisella ilta kahdeksan aikaan, minkä jälkeen tulospalvelusivustot täydensivät reaaliaikaisesti tilannetietoa varsinaisen äänestyspäivän äänikertymillä. Vaalien tulos ja uusien valtuutettujen nimet olivat pääosin selvillä ilta kymmeneen mennessä. Tarkistuslaskennan jälkeen vaalien lopullinen tulos vahvistettiin keskiviikkona 16.6. Kuntavaaleissa äänimäärät jakautuvat usein tasaisesti, ja siksi ei olekaan tavatonta, että tarkistuslaskennassa tulokseen voi tulla vielä muutoksia. Niin kävi tälläkin kertaa, useissa kunnissa. Myös Kempeleessä.

Kempele sai vaaleissa upean päättäjäjoukon vuosille 2021–2025. Vaikka äänestysaktiivisuus jäi Kempeleessäkin valitettavan alhaiseksi (53,9%), saimme juuri sellaisen valtuuston kuin äänestäjät hyväksi näkivät: monipuolisen kattauksen kokemusta, nuoruutta, miehiä ja naisia, uusia ja vanhoja kasvoja sekä laajan kirjon osaamista ja näkemystä yhteiskunnan eri aloilta. Kolmenkymmenenyhdeksän valtuutetun joukossa on 16 (41%) uutta ja 23 (59%) nykyistä päättäjää. Valittujen keski-ikä on 52 vuotta, nuorimmaisen ollessa 18-vuotias. Sukupuolijakauma meni lähes tasan.

Lämpimät onnittelut vielä valituksi tulleille! Kiitokset myös kaikille äänestäjille, ja iso kiitos haasteellisissa koronaolosuhteissa suuren vaivan nähneille vaalivirkailijoille. Ilman heidän uutteraa, mutta usein kovin näkymättömäksi jäävää, työpanosta sujuvat vaalit olisivat jääneet jälleen haaveeksi.

”Kempeleenkin palveluntuottaja-rooli ohenee, henkilöstömäärä vähenee kolmanneksen ja talous supistuu karkeasti puoleen.”

Yhden valtuustokauden päätös on toisen alku. Elokuussa toimikautensa aloittava uusi valtuusto jatkaa työtä kasvukunnalle tuttujen teemojen, mahdollisuuksien ja haasteiden parissa. Keskiössä ovat jatkossakin elinvoiman vahvistaminen, tasapainoisen talouden vaaliminen, elinvoimaa ja peruspalveluja tukevien investointien tekeminen ja hallitun kasvun edistäminen. Tässä kaikessa onnistumiseen tarvitsemme edelleen saumatonta ja Kempeleessä totuttua yhteistyötä erityisesti luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden, mutta myös yrittäjien, kolmannen sektorin toimijoiden, eri sidosryhmien ja kuntalaistenkin kanssa. Tähän pääsemme, kun maltamme edeltäjäni Kari Ahokkaan sanoin varata isoissa asioissa riittävästi aikaa diskuteeraukselle ja äplistelylle. Kunnan menestys syntyy yhteistyöstä, ei näyttävistä soolosuorituksista.

Uusi valtuusto päässee todistamaan ja toimeenpanemaan aitiopaikalta myös merkittävää kuntahistoriaa. Tätä vielä kirjoitettaessa näyttää vahvasti siltä, että vuosikymmeniä valmisteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämistapaa koskeva kokonaisuudistus on toteutumassa. Uudistus järkyttää perinteistä kuntaideaa ja ravistelee koko kuntakenttää juuria myöten. Kempeleenkin palveluntuottajarooli ohenee, henkilöstömäärä vähenee kolmanneksen ja talous supistuu karkeasti puoleen. Uudistus heijastuu merkittävästi myös moniin jäljellejääviin kunnan toimintoihin, erityisesti tukipalveluihin, ja vähentää kunnan omia mahdollisuuksia ohjata ja hallita kuntalaisen kannalta keskeisiä peruspalveluja.

Perustettavat hyvinvointialueet eivät tee kunnista tarpeettomia, vaan kunta säilyttää edelleen asemansa tärkeänä paikallisena ja alueellisena toimijana. Toiminnan painopiste kuitenkin muuttuu. Hoivan ja vaivojen hoidon sijaan fokus siirtyy enemmän ennaltaehkäisevään työhön ja tulevaisuuden edellytysten luomiseen. Kunnan rooleina vahvistuvat elinvoima-, sivistys- ja hyvinvointiroolit. Kunnan menestysresepti säilyy silti ennallaan. Onnistumiseen tarvitaan jatkossakin kykyä rakentaa luottamusta, tahtoa tehdä yhteistyöstä ja taitoa uudistua sekä rohkeutta uudistaa. Tätä kaikkea kun vielä kantaa usko tulevaisuuteen, niin hyvä tulee!

Tuomas Lohi

Kempeleen kunnanjohtaja