Hai­luo­dos­ta löytyi uusi pe­si­mä­lin­tu­la­ji Suo­mes­sa – suuren kah­laa­ja­lin­nun avo­se­tin pesä ha­vait­tiin en­sim­mäis­tä kertaa

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen lintuvesiseurannoissa löytyi pesivä avosettipari Hailuodosta. Havainto lajin pesinnästä on ensimmäinen Suomesta.

Pesivää avosettiä ei ole löydetty aikaisemmin Suomesta.
Pesivää avosettiä ei ole löydetty aikaisemmin Suomesta.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen lintuvesiseurannoissa löytyi pesivä avosettipari Hailuodosta. Havainto lajin pesinnästä on ensimmäinen Suomesta.

Avosetti on suurikokoinen mustavalkea kahlaajalintu, jonka lähimmät pesimäalueet ovat Viron Hiidenmaalla ja Ruotsin Gotlannissa.

ELY-keskuksen ylitarkastaja Jorma Pessa havaitsi 26. huhtikuuta Hailuodon Pohjoisrannalla pesivän avosettiparin. Kookkaan kahlaajan levinneisyysalue ulottuu Atlantin, Itämeren eteläosien ja Välimeren kautta Keski-Aasiaan ja edelleen Itä-Kiinaan.

Muuttoaikoina avosettejä on havaittu Suomessa vuosittain, satunnaisesti myös Pohjois-Pohjanmaalla.

Avosetti pesii alavilla hiekka- tai lieterannoilla, joilla kasvillisuus on vähäistä ja matalakasvuista tai sitä ei ole lainkaan. Hailuodon pesimäpaikka vastaa lajille tunnusomaista pesimäympäristöä.

Merenrantaniityillä ja hiekkarannoilla liikkumista nyt vältettävä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus jatkaa arvokkaiden lintuvesikohteiden pesimälinnuston inventointia yhdessä Metsähallituksen Pohjanmaa-Kainuun luontopalveluiden kanssa tänä vuonna Liminganlahdella ja Hailuodon neljällä Natura-alueella.

Inventoinnit ovat osa ympäristöministeriön käynnistämää Helmi-ohjelmaa, jonka tarkoitus on kunnostaa ja hoitaa heikentyneitä elinympäristöjä, kuten arvokkaita lintuvesiä.

Perämeren rannikon arvokkailla lintuvesillä ja etenkin niiden laajoilla merenrantaniityillä ja hiekkarannoilla pesii runsaasti uhanalaisia ja häiriölle herkkiä lintuja.

Pesintöjen turvaamiseksi niityillä ja hiekkarannoilla tulisi välttää liikkumista lintujen pesimäkauden aikana, vaikka liikkumista ei olisi luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksillä kielletty.

Rannoilla liikkuja tunnistaa helpoimmin ympärillä varoittelevista emolinnuista olevansa lintujen tärkeällä pesimäpaikalla.