Nyt vietetään Muistiviikkoa: Mitä mies ajat­te­lee, kun saa muis­ti­sai­raus­diag­noo­sin työi­käi­se­nä? Lue kem­pe­le­läi­sen Teuvon tarina

Rantalakeus-maastot: Ter­ve­tu­loa juok­se­maan! Katso ai­ka­tau­lut ja ohjeet täältä

Mainos: KeKi pronssille, seuraa joukkuetta jatkossakin Rantalakeus Digissä: 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Kolumni

"Haas­ta­vas­sa toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sä meidän tulee tarttua asioi­hin aiem­paa­kin roh­keam­min, toi­mi­joi­den yh­teis­työl­lä ja po­si­tii­vis­ta toi­min­ta­kult­tuu­ria edis­täen"

-
Kuva: Jarmo Kontiainen
Kuntakuulumisia

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden keskeisenä tavoitteena on edistää yksilön ja yhteisöjen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Sivistys- ja kulttuuripalveluissa toimii kaksi lautakuntaa: sivistyslautakunta sekä hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Sivistyslautakunta jakautuu seuraaviin  vastuualueisiin: varhaiskasvatus, perusopetus- ja nuorisopalvelut, lukiokoulutus, vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus. Kokonaisuuteen kuuluu myös Oulun nuorisovaltuusto (ONE).  Hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunta kuuluvat seuraavat vastuualueet: liikuntapalvelut ja kulttuuripalvelut sekä omina palveluinaan osallisuus ja yhteisötoiminta sekä kansainväliset palvelut.

Kokonaisuuteen kuuluvat myös vammais-, vanhus- ja maahanmuuttajaneuvostot sekä lähidemokratiatoimikunta.

Sivistys- ja kulttuuripalvelut ovat kunnalle lainsäädännössä määriteltyjä tehtäviä. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lainsäädäntö määrittelee pitkälti palvelujen järjestämistavan ja opetussuunnitelmat toteuttamistavan. Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-ajan palveluissa sekä osallisuuden ja yhteisötoiminnan järjestämisessä kaupunki voi itse määritellä palvelujen sisältöä ja laajuutta vapaammin.

Uudessa hallitusohjelmassa kunnat ja kaupungit toimivat elinvoiman vetureina, ja kansallinen menestyksemme perustuu korkeaan osaamiseen. Sivistystoimialan näkökulmasta hallitusohjelma sisältää paljon hyviä kirjauksia, kuten vakaan perusrahoituksen ja moniammatillisen työn vahvistamisen, panostukset varhaiskasvatukseen ja peruskouluun sekä etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajoihin, laaja-alaisen peruskoulun tulevaisuustyön sekä laaja-alaisen toimenpideohjelman nuorten haasteiden ratkaisemiseksi, etäopetuksen hyödyntämisen sekä englanninkielisen ylioppilastutkinnon mahdollisuuden.

"Perheiden tukemiseksi lapsen omissa kasvu- ja kehitysympäristöissä on luotava uusia toimintamalleja ja vahvistettava jo hyväksi todettuja."

Nämä ovat välttämättömiä toimia kansainvälistyvässä maailmassa.

Oulun merkittävimpiä vahvuuksia ovat edelleen nuori väestörakenne, osaaminen ja korkea koulutustaso. Kaupungin väkiluku kasvaa edelleen, mutta kasvuvauhti on hidastunut. Oululaisten 0-6-vuotiaiden lasten määrä on jatkanut laskuaan viime vuosina ja syntyvä ikäluokka on pienentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana yli 25 prosenttia. Tästä huolimatta varhaiskasvatuksen osalta palvelutarve kasvaa edelleen lainsäädännön muutosten myötä. Sen sijaan perusopetuksen oppilasmäärän ennakoidaan vähenevän noin 4 000 oppilaalla vuoteen 2030 mennessä; tällä on merkittävä vaikutus myös toimialan valtionosuuksiin.

Lähivuosina suurin kasvu koulutuspalveluiden osalta kohdistuu lukiolaisten määrään. Suhteellisesti eniten kasvaa kuitenkin edelleen ikääntyvien osuus.

Oulun kaupungin keskeisimpiin haasteisiin: nuorisotyöttömyyteen, lapsiperheiden kasautuvaan pahoinvointiin ja lapsiperheköyhyyteen, nuorten yksinäisyyteen ja mielenterveyden ongelmiin sekä pandemian jälkihoitoon voidaan vaikuttavasti puuttua ainoastaan monialaisella yhteistyöllä. Perheiden tukemiseksi lapsen omissa kasvu- ja kehitysympäristöissä on luotava uusia toimintamalleja ja vahvistettava jo hyväksi todettuja.

Haastavassa toimintaympäristössä meidän tulee tarttua asioihin aiempaakin rohkeammin, toimijoiden yhteistyöllä ja positiivista toimintakulttuuria edistäen. Sivistys- ja kulttuuripalvelut ovat peruspalveluita, joita käyttää päivittäin kymmeniä tuhansia oululaisia ja seudun asukkaita. Ne luovat kaupunkiin elinvoimaisuutta ja vetovoimaa. Osaavat ja luovat ihmiset ovat Oulun tärkein voimavara ja kilpailutekijä. Sivistys rakentaa Oulua.

Mika PenttiläKirjoittaja on Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja.