Tilaajille

Ase­ma­kaa­va­luon­nos­ta esi­tel­tiin: Entisen kun­nan­ta­lon ja ase­man­seu­dun aluees­ta Kem­pe­leen urbaani ydin, jossa on jouk­ko­lii­ken­teen sol­mu­koh­ta jouk­ko­lii­ken­ne­ka­tui­neen

Jos kaavasuunnitelmat toteutuvat, kunnanvirasto palaa Kempeleen keskustaan ja asemanseudulle saadaan tapahtumatila.

Kempele
Asemakaavaluonnosta esiteltiin: Entisen kunnantalon ja asemanseudun alueesta Kempeleen urbaani ydin, jossa on joukkoliikenteen solmukohta joukkoliikennekatuineen.
Asemakaavaluonnosta esiteltiin: Entisen kunnantalon ja asemanseudun alueesta Kempeleen urbaani ydin, jossa on joukkoliikenteen solmukohta joukkoliikennekatuineen.
Kuva: Kempeleen kunta/Suvi Jänkälä

Jos ja kun Kempeleen kunnantalon alue ja asemanseutu toteutuvat asemakaavaluonnoksessa suunnitellulla tavalla, kenenkään ei tarvitse enää kysellä, missä on Kempeleen keskusta.

Näin alustaa kaavasuunnittelija Suvi Jänkälä esitellessään kaavaluonnosta kempeleläisille Teams-yhteyden kautta järjestetyssä yleisötilaisuudessa. Yleisötilaisuus on tämän suunnittelualueen osalta järjestyksessään kolmas ja keräsi toistakymmentä kuulijaa.