Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kolumni

Aki Heis­ka­sen mie­les­tä vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­la on väliä - Hai­luo­dos­sa ope­tel­laan ja opitaan ja­ka­maan mie­li­pi­tei­tä yhdessä Erä­tauon äärellä ja samalla tuetaan yh­tei­söl­li­syyt­tä

Hailuoto

-
Kuva: Heli Rintala

Yle toteutti vuoden 2020 loppupuolella kyselytutkimuksen keskustelukulttuurista.

Kyselyn tuloksena 60 prosenttia suomalaisista koki keskustelukulttuurin Suomessa menneen huonompaan suuntaan. Keskusteluihin kaivattiin enemmän kunnioitusta muita kohtaan, varsinkin mediassa ja sosiaalisessa mediassa käytävissä keskusteluissa.

Tämän pohjalta aloitettiin Hyvin sanottu -kunnioittavasti keskusteleva Suomi -hanke. Hanke haluaa innostaa ihmisiä kunnioittavaan ja erilaisia näkemyksiä arvostavaan keskusteluun.

Me Hailuodossa olemme kirjanneet strategiaamme Yhdessä vastuullisesti -toimintatavan. Yksi osa tätä on sosiaalinen vastuullisuus.

Kunnan tasolla se tarkoittaa sosiaalisesti vastuullisen toimintakulttuurin luomista kaikkeen toimintaamme niin työntekijöiden, kuntalaisten, kesäasukkaiden, yrityksien kuin järjestöjenkin kanssa.

Käytännössä sosiaalinen vastuu tarkoittaa arvostavaa kohtaamista, rakentavaa keskustelua ja erilaisten mielipiteiden arvostamista – suvaitsevaisuutta. Me jokainen voimme vaikuttaa kuinka kohtaamme toisemme.

”Olen entisestään vakuuttunut vuorovaikutuksen voimasta. Erä­tauossa ei vaaditan samanmielisyyttä, eikä tehdä päätöksiä.”

Yhdessä vastuullisesti -toimintatapa pitää sisällään yhteisöllisyyden.

Yhteisöllisyys syntyy sosiaalisissa suhteissa. Sosiaalisuuteen kuuluu vuorovaikutus.

Yhteenkuuluvuuden tunnetta voidaan tukea vuorovaikutuksella. Sillä, että olemme kaikissa vuorovaikutustilanteissa rakentavia ja suhtaudumme asioihin positiivisesti, luomme hyvän ja arvostavan ilmapiirin.

Yhteisöllisyyttä voidaan tietoisesti edistää luomalla vuorovaikutusta tukevien rakenteita ja toimintatapoja.

Hailuodon kunnan johtamisessa painopisteemme on yhdessä tekemisessä, pyrimme mahdollisuuksien mukaan ratkomaan asioita yhdessä, jakaen mielipiteitämme ja luomalla yhteistä käsitystä asioista.

Opimme siis yhdessä.

Haluamme mahdollisimman monen ihmisen mukaamme, miettimään asioita, olemaan aktiviinen ja jakamaan vastuuta.

Iso osa tätä työtä on keskustelukulttuurin edistäminen.

Itse olen kuntalaisena järjestänyt Erätauko -keskusteluja kuluvan kevään aikana teemalla ”Elinvoimaa maaseudulla”. Olemme kouluttaneet kaikki esihenkilömme Erätauko-keskustelumenetelmän käyttöön, ja nyt parhaillaan käymme Erätauko-keskusteluja kunnan talouteen liittyen. Järjestämme kolme eri keskustelua talousteemaan liittyen.

Itselleni kolme pitämääni Erätauko-keskustelua ovat olleet hienoja kokemuksia.

Olen entisestään vakuuttunut vuorovaikutuksen voimasta. Erätauossa ei vaaditan samanmielisyyttä, eikä tehdä päätöksiä. Siinä halutaan kuulla ihmisten ajatuksia ja kokemuksia. Tämä on varmasti se syy, kuulluksi tuleminen, miksi keskustelut koetaan niin voimaannuttavana.

Aki HeiskanenKirjoittaja on Hailuodon kunnanjohtaja.