verkkokalastus
Hailuotolainen Mika Kemppainen on hurahtanut verkkokalastukseen ja kertoo, miksi kannattaa syödä kotimaista kalaa

Hai­luo­to­lai­nen Mika Kemp­pai­nen on hu­rah­ta­nut verk­ko­ka­las­tuk­seen ja kertoo, miksi kan­nat­taa syödä ko­ti­mais­ta kalaa

23.05.2022 18:18
Tilaajille
Katso video: "Jokkaisen  kalan kohalla koen onnistumisen iloa", sanoo Kemppaisen Mika Hailuodosta

Katso video: "Jok­kai­sen kalan kohalla koen on­nis­tu­mi­sen iloa", sanoo Kemp­pai­sen Mika Hai­luo­dos­ta

24.05.2022 15:23
Tilaajille
Kempeleläisopettaja Jonas Dahlström herää kesäaamuisin kolmelta ehtiäkseen laskemaan verkkonsa Lumijoen ja Hailuodon välisille ahvenapajille –  "Lapsetkin nukahtivat nopeasti päiväunille pauloituskoneen tasaiseen hurinaan."

Kem­pe­le­läis­opet­ta­ja Jonas Dahl­ström herää ke­sä­aa­mui­sin kol­mel­ta eh­tiäk­seen las­ke­maan verk­kon­sa Lu­mi­joen ja Hai­luo­don vä­li­sil­le ah­ven­apa­jil­le – "Lap­set­kin nu­kah­ti­vat no­peas­ti päi­vä­unil­le pau­loi­tus­ko­neen ta­sai­seen hu­ri­naan."

29.05.2021 19:01
Tilaajille
Kuusi harmaahyljettä rysän vangiksi – Hailuotolaisen Marko Välimäen mukaan verkkopyynti on lähes mahdotonta hylkeiden vuoksi: "Laitoin tunniksi 40 verkkoa koepyyntiin, ja kaksi hallia oli heti paikalla. Saaliiksi sain yhden siian."

Kuusi har­maa­hyl­jet­tä rysän van­gik­si – Hai­luo­to­lai­sen Marko Vä­li­mäen mukaan verk­ko­pyyn­ti on lähes mah­do­ton­ta hyl­kei­den vuoksi: "Lai­toin tun­nik­si 40 verkkoa koe­pyyn­tiin, ja kaksi hallia oli heti pai­kal­la. Saa­liik­si sain yhden siian."

12.10.2020 16:48
Tilaajille