Vaalikampanjointi
Korona rajoittaa aluevaalien kampanjointia merkittävästi Pohjois-Pohjanmaalla – yleisötilaisuuksia ei saa järjestää, mutta esitteiden jakaminen ohikulkijoille on sallittua

Korona ra­joit­taa alue­vaa­lien kam­pan­join­tia mer­kit­tä­väs­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la – y­lei­sö­ti­lai­suuk­sia ei saa jär­jes­tää, mutta esit­tei­den ja­ka­mi­nen ohi­kul­ki­joil­le on sal­lit­tua

05.01.2022 12:00
Tilaajille
Aluevaaleista salamavaalit – ehdokkaat saavat numerot jouluaaton aattona, mutta kunnolla kampanjointi käynnistyy vasta ensi vuonna

Alue­vaa­leis­ta sa­la­ma­vaa­lit – eh­dok­kaat saavat numerot jou­lu­aa­ton aat­to­na, mutta kun­nol­la kam­pan­join­ti käyn­nis­tyy vasta ensi vuonna

09.12.2021 07:38
Tilaajille
Millaista on hyvä somekampanjointi? Oulunsalolaisvaltuutettu ymmärtää kommentointinsa mahdollisen ärsyttävyyden: "Kaikki muukin vaaleihin liittyvä mainonta ärsyttää joitakin ihmisiä"

Mil­lais­ta on hyvä so­me­kam­pan­join­ti? Ou­lun­sa­lo­lais­val­tuu­tet­tu ym­mär­tää kom­men­toin­tin­sa mah­dol­li­sen är­syt­tä­vyy­den: "Kaikki muukin vaa­lei­hin liit­ty­vä mai­non­ta är­syt­tää joi­ta­kin ih­mi­siä"

21.01.2021 09:08
Tilaajille