Mainos: Syksyn supertarjouksena Rantalakeus Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Uimarannat
Limingan Rantakylän uimarannalla havaittu sinilevää – uimista suositellaan välttämään

Li­min­gan Ran­ta­ky­län ui­ma­ran­nal­la ha­vait­tu si­ni­le­vää – uimista suo­si­tel­laan vält­tä­mään

26.07.2023 14:03
Uimarannat kutsuvat – katso uimarantakoneesta 17 suositun rannan vedenlaatu ja lämpötila

Ui­ma­ran­nat kut­su­vat – katso ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta 17 suo­si­tun rannan ve­den­laa­tu ja läm­pö­ti­la

14.07.2023 15:00
Tilaajille
Oulunsalon Varjakassa sinilevää – uimakieltoa ei ole, mutta uimista on syytä välttää

Ou­lun­sa­lon Var­ja­kas­sa si­ni­le­vää – ui­ma­kiel­toa ei ole, mutta uimista on syytä välttää

10.07.2023 15:35
Ilkivallan kohteeksi joutuneen Mourunginjärven uimarannan vedessä voi uida

Il­ki­val­lan koh­teek­si jou­tu­neen Mou­run­gin­jär­ven ui­ma­ran­nan vedessä voi uida

22.06.2023 17:24
Tilaajille
Ympäristötoimi tutkii veden laatua Kempeleessä Mourunginjärven uimarannalla – lauantaina havaittu kemiallisten vessojen kaataminen voi aiheuttaa terveysriskejä

Ym­pä­ris­tö­toi­mi tutkii veden laatua Kem­pe­lees­sä Mou­run­gin­jär­ven ui­ma­ran­nal­la – lauan­tai­na ha­vait­tu ke­mial­lis­ten ves­so­jen kaa­ta­mi­nen voi ai­heut­taa ter­veys­ris­ke­jä

19.06.2023 14:57 1
Tilaajille
Katso video: Kahdeksan metrin syvyydestä nousi neljä ruosteista metallikasaa – Kempeleen Kalliomontusta löytyi pyöriä ja jopa Fiat Scudon ovi

Katso video: Kah­dek­san metrin sy­vyy­des­tä nousi neljä ruos­teis­ta me­tal­li­ka­saa – Kem­pe­leen Kal­lio­mon­tus­ta löytyi pyöriä ja jopa Fiat Scudon ovi

31.05.2023 13:00
Tilaajille
Kempele sopi romun täyttämän Kalliomontun uimapaikan pohjan siivouksesta sukeltajien kanssa

Kempele sopi romun täyt­tä­män Kal­lio­mon­tun ui­ma­pai­kan pohjan sii­vouk­ses­ta su­kel­ta­jien kanssa

23.01.2023 19:13
Kempele heräsi toimiin, kun Kalliomontun uimapaikan pohjasta paljastui röykkiöittäin romua – "Inhottava ajatus että uidaan paikassa joka on täynnä romua"

Kempele heräsi toi­miin, kun Kal­lio­mon­tun ui­ma­pai­kan poh­jas­ta pal­jas­tui röyk­kiöit­täin romua – "In­hot­ta­va ajatus että uidaan pai­kas­sa joka on täynnä romua"

11.01.2023 18:00
Tilaajille
Hailuodon Marjaniemessä saa taas uida – uiminen oli kielletty viime viikolla huomatun sinileväkukinnon vuoksi

Hai­luo­don Mar­ja­nie­mes­sä saa taas uida – ui­mi­nen oli kiel­let­ty viime vii­kol­la huo­ma­tun si­ni­le­vä­ku­kin­non vuoksi

04.07.2022 17:27
Nallikarin keskiviikon vesinäytteet olivat puhtaita – uintikielto kuitenkin jatkuu, kunnes kaksi peräkkäistä näytettä ovat puhtaita

Nal­li­ka­rin kes­ki­vii­kon ve­si­näyt­teet olivat puh­tai­ta – uin­ti­kiel­to kui­ten­kin jatkuu, kunnes kaksi pe­räk­käis­tä näy­tet­tä ovat puh­tai­ta

01.07.2022 12:50
Tilaajille
Nallikarin uimaranta on asetettu uintikieltoon toistaiseksi – ulosteperäisiä enterokokkeja löytyi liikaa myös toisesta näytteestä

Nal­li­ka­rin ui­ma­ran­ta on ase­tet­tu uin­ti­kiel­toon tois­tai­sek­si – ulos­te­pe­räi­siä en­te­ro­kok­ke­ja löytyi liikaa myös toi­ses­ta näyt­tees­tä

27.06.2022 12:39
Nallikari, Vihiluoto, Suutarinjärvi ja yli 120 muuta uimarantaa – Katso Kaleva Median uimarantakoneesta, kuinka puhdas vesi lähirannallasi on

Nal­li­ka­ri, Vi­hi­luo­to, Suu­ta­rin­jär­vi ja yli 120 muuta ui­ma­ran­taa – Katso Kaleva Median ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

26.06.2022 10:00
Tilaajille