Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

tiestön kunto
Juurussuolaisia hiertää Tahkoseläntien kunto – se on nyt yksityistie, mutta kyläläisten mielestä tienpito kuuluisi valtiolle, sillä päivittäin tiellä huristaa 350 autoa

Juu­rus­suo­lai­sia hiertää Tah­ko­se­län­tien kunto – se on nyt yk­si­tyis­tie, mutta ky­lä­läis­ten mie­les­tä tien­pi­to kuu­lui­si val­tiol­le, sillä päi­vit­täin tiellä hu­ris­taa 350 autoa

10.06.2022 18:01
Tilaajille
Liisan ja Jaakon autonvanteet rikkoutuivat kuoppaisella Tupoksentiellä – ely-keskuksen mukaan tie oli ennen vahinko "yleisen liikenteen tarvetta ja väylän liikenteellistä merkitystä vastaavassa kunnossa"

Liisan ja Jaakon au­ton­van­teet rik­kou­tui­vat kuop­pai­sel­la Tu­pok­sen­tiel­lä – ely-kes­kuk­sen mukaan tie oli ennen vahinko "y­lei­sen lii­ken­teen tar­vet­ta ja väylän lii­ken­teel­lis­tä mer­ki­tys­tä vas­taa­vas­sa kun­nos­sa"

28.10.2021 14:00
Tilaajille
Päätoimittajalta: "Moitteetonta pikipintaa ei ole realistista odottaa jokaiselle tieosuudelle, mutta sujuva arki tarvitsee toimivat liikenneyhteydet"
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: "Moit­tee­ton­ta pi­ki­pin­taa ei ole rea­lis­tis­ta odottaa jo­kai­sel­le tieo­suu­del­le, mutta sujuva arki tar­vit­see toi­mi­vat lii­ken­neyh­tey­det"

27.10.2021 02:44
Tilaajille