Tieliittymät
Ruutikankaan liittymän rakennustyöt alkavat – tietyöstä aiheutuu jonkin verran haittaa

Ruu­ti­kan­kaan liit­ty­män ra­ken­nus­työt alkavat – tie­työs­tä ai­heu­tuu jonkin verran haittaa

24.05.2022 14:49
Tyrnävän keskustasta turvallisempi – Vanhatien kunnostuksen suunnitelmaluonnoksia esitellään tänään verkkotilaisuudessa

Tyr­nä­vän kes­kus­tas­ta tur­val­li­sem­pi – Van­ha­tien kun­nos­tuk­sen suun­ni­tel­ma­luon­nok­sia esi­tel­lään tänään verk­ko­ti­lai­suu­des­sa

14.09.2021 10:57
Tilaajille