Tehostettu palveluasuminen
Kempeleläisessä palvelukodissa on hypisteltäviä esineitä, selkeät tilat, paljon valoa ja terapiakoira: "Ideaamme saa kopioida, se on kaikki muistisairaiden hyväksi"

Kem­pe­le­läi­ses­sä pal­ve­lu­ko­dis­sa on hy­pis­tel­tä­viä esi­nei­tä, selkeät tilat, paljon valoa ja te­ra­pia­koi­ra: "I­deaam­me saa ko­pioi­da, se on kaikki muis­ti­sai­rai­den hy­väk­si"

13.03.2021 13:01
Tilaajille
Kempeleen Linnakankaalle avautuu vuoden alussa Kotoisin Oy:n palvelukoti – tarjoaa valmistuessaan tehostettua palveluasumista 18 asukkaalle

Kem­pe­leen Lin­na­kan­kaal­le avautuu vuoden alussa Ko­toi­sin Oy:n pal­ve­lu­ko­ti – tarjoaa val­mis­tues­saan te­hos­tet­tua pal­ve­lu­asu­mis­ta 18 asuk­kaal­le

01.10.2020 06:57