Tilaajaetu: Pe­li­lip­pu­ar­von­ta Kär­pät-JYP to 29.9. peliin. Osal­lis­tu tästä ja lähde kaverin kanssa kan­nus­ta­maan Kärpät voit­toon!

Taksit
Taksit pysähtyvät perjantaina minuutiksi koko Suomessa – hiljaisella hetkellä kunnioitetaan elokuussa surmattua taksinkuljettajaa

Taksit py­säh­ty­vät per­jan­tai­na mi­nuu­tik­si koko Suo­mes­sa – hil­jai­sel­la het­kel­lä kun­nioi­te­taan elo­kuus­sa sur­mat­tua tak­sin­kul­jet­ta­jaa

14.09.2022 17:00
Tilaajille
Oulunsalon lentoaseman taksipalvelujen kilpailutuksen tulos: tammikuun alussa asemalla aloittaa kaksi uutta toimijaa

Ou­lun­sa­lon len­to­ase­man tak­si­pal­ve­lu­jen kil­pai­lu­tuk­sen tulos: tam­mi­kuun alussa ase­mal­la aloit­taa kaksi uutta toi­mi­jaa

30.12.2021 07:57
Tilaajille
Viranomaiset ratsasivat takseja Oulun seudulla: Huomautettavaa yli neljänneksessä takseista – "Olivat jostain ihmeen syystä saaneet taksiajoluvan"

Vi­ran­omai­set rat­sa­si­vat takseja Oulun seu­dul­la: Huo­mau­tet­ta­vaa yli nel­jän­nek­ses­sä tak­seis­ta – "Olivat jostain ihmeen syystä saaneet tak­sia­jo­lu­van"

24.10.2021 12:10
Tilaajille
Tyrnävällä on enää kaksi taksiyrittäjää – lakimuutokset ja kilpailutukset eivät ole tehneet yrittäjyydestä helppoa, mutta: "Me ei anneta periksi, vaan kyllä tässä taistellaan"

Tyr­nä­väl­lä on enää kaksi tak­si­yrit­tä­jää – la­ki­muu­tok­set ja kil­pai­lu­tuk­set eivät ole tehneet yrit­tä­jyy­des­tä help­poa, mutta: "Me ei anneta pe­rik­si, vaan kyllä tässä tais­tel­laan"

15.10.2021 14:00
Tilaajille
Kela-kyytejä ajaa jatkossa kaksi toimijaa, valinnan tekee asiakas

Ke­la-kyy­te­jä ajaa jat­kos­sa kaksi toi­mi­jaa, va­lin­nan tekee asiakas

30.09.2021 11:52
Tilaajille