Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Taiteilijaresidenssit
Residenssitaiteilija Shpend Bengu tuntee suomalaisen kulttuuriperinnön – albanialaistaiteilijan grafiikkavedoksissa seikkailee Kalevalasta tuttuja hahmoja

Re­si­dens­si­tai­tei­li­ja Shpend Bengu tuntee suo­ma­lai­sen kult­tuu­ri­pe­rin­nön – al­ba­nia­lais­tai­tei­li­jan gra­fiik­ka­ve­dok­sis­sa seik­kai­lee Ka­le­va­las­ta tuttuja hahmoja

20.11.2023 17:33
Tilaajille
Kulttuuritalo Päiväkodille avustus kriisiresidenssitoiminnan jatkamiseen –Harvaan asutun maaseudun kulttuuritoiminnan rahoittaminen päättyy

Kult­tuu­ri­ta­lo Päi­vä­ko­dil­le avustus krii­si­re­si­dens­si­toi­min­nan jat­ka­mi­seen –Har­vaan asutun maa­seu­dun kult­tuu­ri­toi­min­nan ra­hoit­ta­mi­nen päättyy

06.07.2023 07:36
Tilaajille
Sotaa Suomeen paennut ukrainalainen Vitali Tsenski: "Hailuoto on ollut minulle paikka, jossa voin selviytyä" – Kriisiresidenssi tarjoaa taiteilijoille suojaa Hailuodossa

Sotaa Suomeen paennut uk­rai­na­lai­nen Vitali Tsens­ki: "Hai­luo­to on ollut minulle paikka, jossa voin sel­viy­tyä" – Krii­si­re­si­dens­si tarjoaa tai­tei­li­joil­le suojaa Hai­luo­dos­sa

30.03.2023 13:00
Tilaajille
Kirjailija Antti Rönkä löysi Hailuodosta hiljaisuutta ja rauhaa pääkaupunkiseudun koronakokemusten vastapainoksi - Suomen Lofooteilla ajatukset vapautuvat

Kir­jai­li­ja Antti Rönkä löysi Hai­luo­dos­ta hil­jai­suut­ta ja rauhaa pää­kau­pun­ki­seu­dun ko­ro­na­ko­ke­mus­ten vas­ta­pai­nok­si - Suomen Lo­foo­teil­la aja­tuk­set va­pau­tu­vat

30.12.2020 19:15
Tilaajille
Kansalliseen sarjakuvaresidenssiin marraskuuksi Emmi Valve ja Tuomas Myllylä – residenssin kesto kolme viikkoa

Kan­sal­li­seen sar­ja­ku­va­re­si­dens­siin mar­ras­kuuk­si Emmi Valve ja Tuomas Myllylä – re­si­dens­sin kesto kolme viikkoa

08.10.2020 14:55