Taideteokset
Tältä näyttää Kempeleen S-Marketin eteen valmistunut teollisesta historiasta muistuttava ympäristötaideteos – kempeleläisarkkitehdin toteutuksessa väri vaihtelee kylmän valkoisesta lämpimän valkoiseen

Tältä näyttää Kem­pe­leen S-Mar­ke­tin eteen val­mis­tu­nut teol­li­ses­ta his­to­rias­ta muis­tut­ta­va ym­pä­ris­tö­tai­de­teos – kem­pe­le­läis­ark­ki­teh­din to­teu­tuk­ses­sa väri vaih­te­lee kylmän val­koi­ses­ta läm­pi­män val­koi­seen

05.10.2021 13:00
Tilaajille