Sovitteluoppilaat

Tu­pok­sen koulun so­vit­te­li­ja­op­pi­laik­si va­lit­tiin tänä vuonna Joela Sep­pä­nen ja Aino Kor­ho­nen: "On kiva, kun saan tuoda po­si­tii­vi­suut­ta kai­kil­le ja ratkoa rii­ta­ti­lan­tei­ta, jotta ne vä­he­ni­si­vät"

05.02.2021 15:45