Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Romuta Oy
Romuta haluaa laajentaa rakennus- ja purkujätteen käsittelyyn – Jos ympäristölupa heltiää, Ekoparkissa kierrätettäisiin jätettä liki 89 000 tonnia vuodessa

Romuta haluaa laa­jen­taa ra­ken­nus- ja pur­ku­jät­teen kä­sit­te­lyyn – Jos ym­pä­ris­tö­lu­pa hel­tiää, Eko­par­kis­sa kier­rä­tet­täi­siin jätettä liki 89 000 tonnia vuo­des­sa

04.11.2022 06:00
Tilaajille
"Pitkä ja raskas prosessi" – Ympäristöluvan ylityksestä annettu uhkasakko pieneni merkittävästi

"Pitkä ja raskas pro­ses­si" – Ym­pä­ris­tö­lu­van yli­tyk­ses­tä annettu uh­ka­sak­ko pieneni mer­kit­tä­väs­ti

30.09.2022 16:30
Tilaajille
Umacon osti Romuta Oy:n koko osakekannan – "Pääsimme lunastamaan lupauksemme", sanoo Jyrki

Umacon osti Romuta Oy:n koko osa­ke­kan­nan – "­Pää­sim­me lu­nas­ta­maan lu­pauk­sem­me", sanoo Jyrki

03.06.2022 19:40
Tilaajille
Ympäristötoimi asetti tehosteeksi 30 000 euron uhkasakon, Romuta Oy:n valitus nurin hallinto-oikeudessa

Ym­pä­ris­tö­toi­mi asetti te­hos­teek­si 30 000 euron uh­ka­sa­kon, Romuta Oy:n valitus nurin hal­lin­to-oi­keu­des­sa

26.04.2022 17:25
Tilaajille
Ekokorttelin valitusasiasta päätös – KHO kumosi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen, ja Kempeleen Siirtokuljetuksen ympäristölupa voimaan muutamilla muutoksilla – toiminta-aika lyheni, meluun kiinnitettävä huomiota

Eko­kort­te­lin va­li­tus­asias­ta päätös – KHO kumosi Vaasan hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­sen, ja Kem­pe­leen Siir­to­kul­je­tuk­sen ym­pä­ris­tö­lu­pa voimaan muu­ta­mil­la muu­tok­sil­la – toi­min­ta-ai­ka lyheni, meluun kiin­ni­tet­tä­vä huo­mio­ta

06.05.2021 11:46
Tilaajille
Ympäristöluvan mukainen käsittelymäärä ylittynyt: Oulun seudun ympäristötoimi määräsi Romuta Oy:lle uhkasakon tehostamaan toiminnan keskeyttämismääräystä – Yritys aikoo valittaa päätöksestä

Ym­pä­ris­tö­lu­van mu­kai­nen kä­sit­te­ly­mää­rä ylit­ty­nyt: Oulun seudun ym­pä­ris­tö­toi­mi määräsi Romuta Oy:lle uh­ka­sa­kon te­hos­ta­maan toi­min­nan kes­keyt­tä­mis­mää­räys­tä – Yritys aikoo va­lit­taa pää­tök­ses­tä

30.11.2020 10:10
Tilaajille