Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

ympäristöluvat
Kamrockin louhossuunnitelmat huolestuttavat Limingassa – "Kuka haluaa poimia kivipölyn peitossa olevia marjoja?"

Kam­roc­kin lou­hos­suun­ni­tel­mat huo­les­tut­ta­vat Li­min­gas­sa – "Kuka haluaa poimia ki­vi­pö­lyn pei­tos­sa olevia mar­jo­ja?"

28.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Kamrock Oy:n Rantakylään suunnitteleman louhoksen ympäristölupahakemus uudelleen nähtäville – hakemusta on täydennetty luonto- ja meluselvityksillä

Kamrock Oy:n Ran­ta­ky­lään suun­nit­te­le­man lou­hok­sen ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus uu­del­leen näh­tä­vil­le – ha­ke­mus­ta on täy­den­net­ty luonto- ja me­lu­sel­vi­tyk­sil­lä

17.11.2023 14:49 1
Tilaajille
Vaasan hallinto-oikeus kumosi Isapen ympäristöluvan hylkäämisen – Juurussuolle suunnitellun kierrätyslaitoksen lupaprosessi "katsotaan loppuun asti"

Vaasan hal­lin­to-oi­keus kumosi Isapen ym­pä­ris­tö­lu­van hyl­kää­mi­sen – ­Juu­rus­suol­le suun­ni­tel­lun kier­rä­tys­lai­tok­sen lu­pa­pro­ses­si "kat­so­taan loppuun asti"

25.09.2023 12:03
Tilaajille
Ympäristöluvan mukainen käsittelymäärä ylittynyt: Oulun seudun ympäristötoimi määräsi Romuta Oy:lle uhkasakon tehostamaan toiminnan keskeyttämismääräystä – Yritys aikoo valittaa päätöksestä

Ym­pä­ris­tö­lu­van mu­kai­nen kä­sit­te­ly­mää­rä ylit­ty­nyt: Oulun seudun ym­pä­ris­tö­toi­mi määräsi Romuta Oy:lle uh­ka­sa­kon te­hos­ta­maan toi­min­nan kes­keyt­tä­mis­mää­räys­tä – Yritys aikoo va­lit­taa pää­tök­ses­tä

30.11.2020 10:10
Tilaajille