Rantalakeuden toimitus
Perjantain kunniaksi ilmestyy Rantalakeuden ensimmäinen Viikonloppu-uutiskirje – toimitus vie sinut kulissien taakse, antaa makupaloja viikonloppuun ja muistuttelee viikon luetuimmista sisällöistä

Per­jan­tain kun­niak­si il­mes­tyy Ran­ta­la­keu­den en­sim­mäi­nen Vii­kon­lop­pu-uu­tis­kir­je – toi­mi­tus vie sinut ku­lis­sien taakse, antaa ma­ku­pa­lo­ja vii­kon­lop­puun ja muis­tut­te­lee viikon lue­tuim­mis­ta si­säl­löis­tä

10.09.2021 11:29