Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Presidentinvaalit 2024
Kuukausi
Alexander Stubb voitti Oulun vaalipiirissä selvemmin kuin koko maassa

Ale­xan­der Stubb voitti Oulun vaa­li­pii­ris­sä sel­vem­min kuin koko maassa

12.02.2024 13:19
Tilaajille
Alexander Stubbin vaalikiertue pysähtyi Limingassa ja Kempeleessä, Pekka Haavisto taas kampanjoi Oulussa

Ale­xan­der Stubbin vaa­li­kier­tue py­säh­tyi Li­min­gas­sa ja Kem­pe­lees­sä, Pekka Haa­vis­to taas kam­pan­joi Oulussa

07.02.2024 10:20
Tilaajille
Presidentinvaalin toinen kierros on kiperä valinta Tyrnävällä ja Muhoksella: "Surukahveja on juotu"

Pre­si­den­tin­vaa­lin toinen kierros on kiperä valinta Tyr­nä­väl­lä ja Mu­hok­sel­la: "Su­ru­kah­ve­ja on juotu"

04.02.2024 11:00
Tilaajille
Stubb ja Haavisto kampanjoivat Oulun seudulla sunnuntaina

Stubb ja Haa­vis­to kam­pan­joi­vat Oulun seu­dul­la sun­nun­tai­na

03.02.2024 16:06
Vanhemmat
Ollin ja Jussin nousujohteinen kampanja ilahdutti Kempeleessä ja Limingassa – "Tämä kantaa vielä pitkälle ja teki meille kaikille järjestössä ja puolueessa toimiville hyvää"

Ollin ja Jussin nou­su­joh­tei­nen kam­pan­ja ilah­dut­ti Kem­pe­lees­sä ja Li­min­gas­sa – "Tämä kantaa vielä pit­käl­le ja teki meille kai­kil­le jär­jes­tös­sä ja puo­luees­sa toi­mi­vil­le hyvää"

30.01.2024 15:39
Tilaajille
Oulun vaalipiirin ykköseksi nousi Olli Rehn, Halla-aho toiseksi vaalipäivän äänillä – Koko maan voittaja Stubb vasta neljäs

Oulun vaa­li­pii­rin yk­kö­sek­si nousi Olli Rehn, Hal­la-aho toi­sek­si vaa­li­päi­vän ää­nil­lä – ­Ko­ko maan voit­ta­ja Stubb vasta neljäs

28.01.2024 23:00
Tilaajille
Ennakkoäänten tulokset julki, Stubb ja Haavisto johdossa – Oulun vaalipiirissä ääniä kahmi eniten Olli Rehn

En­nak­ko­ään­ten tu­lok­set julki, Stubb ja Haa­vis­to joh­dos­sa – Oulun vaa­li­pii­ris­sä ääniä kahmi eniten Olli Rehn

28.01.2024 20:15
Vaaliraati ruotii presidenttiehdokkaiden esiintymisen – Puolen Suomen vaalitentin voittajasta ja häviäjästä selkeä yksimielisyys

Vaa­li­raa­ti ruotii pre­si­dent­ti­eh­dok­kai­den esiin­ty­mi­sen – Puolen Suomen vaa­li­ten­tin voit­ta­jas­ta ja hä­viä­jäs­tä selkeä yk­si­mie­li­syys

13.01.2024 09:00
Tilaajille
Presidenttiehdokkaat korostivat Pohjoismaiden yhteistyön merkitystä –  Kalevan ja Lapin Kansan vaalitentti veti Pohjankartanon salin täyteen Oulussa

Pre­si­dent­ti­eh­dok­kaat ko­ros­ti­vat Poh­jois­mai­den yh­teis­työn mer­ki­tys­tä – Kalevan ja Lapin Kansan vaa­li­tent­ti veti Poh­jan­kar­ta­non salin täyteen Oulussa

12.01.2024 22:26
Tilaajille
Sari Essayah pitäisi koko itärajan elinvoimaisena – turvallisuusuhkaa lisää myös Venäjän sisäinen kehitys

Sari Essayah pitäisi koko itä­ra­jan elin­voi­mai­se­na – tur­val­li­suus­uh­kaa lisää myös Venäjän si­säi­nen kehitys

11.01.2024 06:00
Tilaajille
Kansakunnan kriisinsietokyky kovilla – Maailman konfliktit ja Suomessa käytettävä halventava kielenkäyttö saa Li Anderssonin erittäin huolestuneeksi

Kan­sa­kun­nan krii­sin­sie­to­ky­ky kovilla – Maail­man konf­lik­tit ja Suo­mes­sa käy­tet­tä­vä hal­ven­ta­va kie­len­käyt­tö saa Li An­ders­so­nin erit­täin huo­les­tu­neek­si

29.12.2023 18:00
Tilaajille
Jutta Urpilainen teki komissaarina yhteistyötä Oulun Nokian kanssa ja jatkaisi vientityötä presidenttinäkin – Venäjääkin suuremmaksi turvallisuusuhaksi hän näkee ilmastonmuutoksen

Jutta Ur­pi­lai­nen teki ko­mis­saa­ri­na yh­teis­työ­tä Oulun Nokian kanssa ja jat­kai­si vien­ti­työ­tä pre­si­dent­ti­nä­kin – Ve­nä­jää­kin suu­rem­mak­si tur­val­li­suus­uhak­si hän näkee il­mas­ton­muu­tok­sen

27.12.2023 18:00
Tilaajille
Venäjä saattaa aseistaa turvapaikanhakijoita – Alexander Stubb toivoo, että naapurimaasta ei tule tikittävää aikapommia

Venäjä saattaa aseis­taa tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta – Ale­xan­der Stubb toivoo, että naa­pu­ri­maas­ta ei tule ti­kit­tä­vää ai­ka­pom­mia

25.12.2023 11:00
Tilaajille
Jos ihmisiä työnnetään pohjoiseen talvella, tulee ruumiita – presidenttiehdokas Mika Aaltola pelkää Venäjän avaavan kylmän reitin Suomeen

Jos ihmisiä työn­ne­tään poh­joi­seen tal­vel­la, tulee ruu­mii­ta – pre­si­dent­ti­eh­do­kas Mika Aaltola pelkää Venäjän avaavan kylmän reitin Suomeen

19.12.2023 13:00
Tilaajille
Kahtiajaon kärjistyminen huolestuttaa – Presidenttiehdokas Olli Rehn toivoo, että työmarkkinoilla yritettäisiin vielä yhdessä

Kah­tia­jaon kär­jis­ty­mi­nen huo­les­tut­taa – Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Olli Rehn toivoo, että työ­mark­ki­noil­la yri­tet­täi­siin vielä yhdessä

17.12.2023 15:00
Tilaajille
Sauli innostaa paikallisia vaaliorganisaatioita olemaan aktiivisia – innostetaan yhdessä ihmisiä äänestämään
Pääkirjoitus

Sauli in­nos­taa pai­kal­li­sia vaa­li­or­ga­ni­saa­tioi­ta olemaan ak­tii­vi­sia – in­nos­te­taan yhdessä ihmisiä ää­nes­tä­mään

13.12.2023 06:00
Tilaajille
Rantalakeuden vaalikone on nyt auki – Löydä itsellesi sopiva ehdokas

Ran­ta­la­keu­den vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

07.12.2023 15:00
Vaalipostia: Miksi Stubb Suomen presidentiksi? Suomi tarvitsee näkyvyyttä, markkinointia ja tunnustusta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Miksi Stubb Suomen pre­si­den­tik­si? Suomi tar­vit­see nä­ky­vyyt­tä, mark­ki­noin­tia ja tun­nus­tus­ta

22.08.2023 06:00
Tilaajille
Presidenttiehdokas Olli Rehn kiertää ensi viikolla lakeudella – Keskustan Pyörät pyörimään -tapahtuma huipentuu Kempeleeseen

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Olli Rehn kiertää ensi vii­kol­la la­keu­del­la – Kes­kus­tan Pyörät pyö­ri­mään -ta­pah­tu­ma hui­pen­tuu Kem­pe­lee­seen

04.08.2023 11:00
Tilaajille