Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Paikallislehtien päätoimittajayhdistyksen journalistipalkinto
Paikallislehdistön 3 000 euron journalistipalkinto  kaupunginjohtajan häirinnän paljastaneelle työryhmälle

Pai­kal­lis­leh­dis­tön 3 000 euron jour­na­lis­ti­pal­kin­to kau­pun­gin­joh­ta­jan häi­rin­nän pal­jas­ta­neel­le työ­ryh­mäl­le

21.11.2023 13:00
Sananvapauskeskustelun synnyttäjälle Paikallislehtien päätoimittajayhdistyksen journalistipalkinto: "Haluan kannustaa painostusta kohtaavia kollegoita tuomaan asian julki"

Sa­nan­va­paus­kes­kus­te­lun syn­nyt­tä­jäl­le Pai­kal­lis­leh­tien pää­toi­mit­ta­ja­yh­dis­tyk­sen jour­na­lis­ti­pal­kin­to: "Haluan kan­nus­taa pai­nos­tus­ta koh­taa­via kol­le­goi­ta tuomaan asian julki"

06.11.2020 17:07