Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Nuorisoseurat
Limingan nuorisoseuran taloushaasteet jatkuvat: "Tilanne ei ole katastrofaalinen, mutta vaikea", sanoo puheenjohtaja

Li­min­gan nuo­ri­so­seuran ta­lous­haas­teet jat­ku­vat: "Ti­lan­ne ei ole ka­tast­ro­faa­li­nen, mutta vai­kea", sanoo pu­heen­joh­ta­ja

10.09.2022 11:00
Tilaajille
Nuorisoseuraväki kokoontui Lumijoelle – "Yhdessä tekeminen on ollut aina Suomen menestyksen valtti ja vahvuus"

Nuo­ri­so­seura­vä­ki ko­koon­tui Lu­mi­joel­le – "Yh­des­sä te­ke­mi­nen on ollut aina Suomen me­nes­tyk­sen valtti ja vah­vuus"

14.08.2022 14:30
Tilaajille
"Nyt on tuhannen taalan paikka kolmannen sektorin toiminnalle", toteaa Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen liiton toiminnanjohtaja Timo Nevanperä

"Nyt on tu­han­nen taalan paikka kol­man­nen sek­to­rin toi­min­nal­le", toteaa Poh­jois-Poh­jan­maan Nuo­ri­so­seu­ro­jen liiton toi­min­nan­joh­ta­ja Timo Ne­van­pe­rä

14.08.2022 10:00
Tilaajille
Maakuntajuhlat avattiin Limingan torilla – maakuntajohtaja Pauli Harju: "Tarvitaan palaavia sieluja jälleenrakentamaan"

Maa­kun­ta­juh­lat avat­tiin Li­min­gan torilla – maa­kun­ta­joh­ta­ja Pauli Harju: "Tar­vi­taan pa­laa­via sieluja jäl­leen­ra­ken­ta­maan"

12.08.2022 15:00
Tilaajille
Kuuntele ääninäyte: Kempeleen nuorisoseura sai takaisin arvokkaan kirjoitetun aarteen – Yli sata vuotta sitten kirjoitetussa kuukausijulkaisu Vesassa viljeltiin aatetta, mutta annettiin neuvoja esimerkiksi iltamien maksumuurin kiertoon

Kuun­te­le ää­ni­näy­te: Kem­pe­leen nuo­ri­so­seura sai ta­kai­sin ar­vok­kaan kir­joi­te­tun aarteen – Yli sata vuotta sitten kir­joi­te­tus­sa kuu­kau­si­jul­kai­su Vesassa vil­jel­tiin aa­tet­ta, mutta an­net­tiin neuvoja esi­mer­kik­si il­ta­mien mak­su­muu­rin kier­toon

24.07.2022 18:00
Tilaajille
Kärsämänkylän seurantalolta ei tunnelma parane – pieni tanssilattia, hyvä musiikki ja maukkaat munkit keräävät vuosi toisensa jälkeen tanssijoita ympäri maakuntaa

Kär­sä­män­ky­län seu­ran­ta­lol­ta ei tun­nel­ma parane – pieni tans­si­lat­tia, hyvä mu­siik­ki ja mauk­kaat munkit ke­rää­vät vuosi toi­sen­sa jälkeen tans­si­joi­ta ympäri maa­kun­taa

10.07.2022 18:00
Tilaajille
Limingan Nuorisoseurassa toimiva Panuman Tarja on maakunnan Vuoden nuorisoseuralainen: "Ei tätä yksinään hoideta, vaan toiminta vaatii ihan meiltä kaikilta nuorisoseuraisilta todella ison ponnistuksen"

Li­min­gan Nuo­ri­so­seuras­sa toimiva Panuman Tarja on maa­kun­nan Vuoden nuo­ri­so­seu­ra­lai­nen: "Ei tätä yk­si­nään hoi­de­ta, vaan toi­min­ta vaatii ihan meiltä kai­kil­ta nuo­ri­so­seuraisil­ta todella ison pon­nis­tuk­sen"

07.12.2021 12:30
Tilaajille
Oulunsalon nuorisoseurantalon remonttirahat saatiin lahjoituksena aikoinaan saaduista Vilho Lammen tauluista – "Ei niitä voinut pitää talollakaan näytillä"

Ou­lun­sa­lon nuo­ri­so­seuran­ta­lon re­mont­ti­ra­hat saatiin lah­joi­tuk­se­na ai­koi­naan saa­duis­ta Vilho Lammen tau­luis­ta – "Ei niitä voinut pitää ta­lol­la­kaan näy­til­lä"

19.11.2021 14:00
Tilaajille
Lakeuden Ilo -tapahtuma järjestetään Limingassa ja Lumijoella – nelipäiväinen tapahtuma sisältää tanssia, teatteria, elokuvaesityksiä, seminaarin ja pitopäivälliset

La­keu­den Ilo -ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään Li­min­gas­sa ja Lu­mi­joel­la – ne­li­päi­väi­nen ta­pah­tu­ma si­säl­tää tans­sia, teat­te­ria, elo­ku­vae­si­tyk­siä, se­mi­naa­rin ja pi­to­päi­väl­li­set

05.11.2021 10:00
Tilaajille
Liminkaan ja Lumijoelle suunnitellut nuorisoseurojen maakuntajuhlat siirtyvät ensi vuoteen – luvassa mittava tapahtumakokonaisuus

Li­min­kaan ja Lu­mi­joel­le suun­ni­tel­lut nuo­ri­so­seu­ro­jen maa­kun­ta­juh­lat siir­ty­vät ensi vuoteen – luvassa mittava ta­pah­tu­ma­ko­ko­nai­suus

03.03.2021 13:51
Nuorisoseurojen maakuntajuhlat järjestetään ensi kesänä lakeudella –paljon tapahtumia tiedossa Liminkaan ja Lumijoelle

Nuo­ri­so­seu­ro­jen maa­kun­ta­juh­lat jär­jes­te­tään ensi kesänä la­keu­del­la –paljon ta­pah­tu­mia tie­dos­sa Li­min­kaan ja Lu­mi­joel­le

29.11.2020 09:00
Tilaajille