Nimitykset
Timo Sääskilahdesta Saagatalojen uusi toimitusjohtaja: " Vahvuuteni tässä tehtävässä on ehdottomasti henkilöstöjohtaminen"

Timo Sääs­ki­lah­des­ta Saa­ga­ta­lo­jen uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja: " Vah­vuu­te­ni tässä teh­tä­väs­sä on eh­dot­to­mas­ti hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­nen"

21.12.2020 06:52
Tilaajille