Tilaajille

Työ­ikäi­sen muis­ti­sai­rau­den huo­maa­vat yleensä en­sim­mäi­sek­si lä­hei­set –pik­ku­hil­jaa etenevä sairaus muuttaa elämän no­peas­ti

Työikäisen muistisairauden huomaavat yleensä ensimmäiseksi läheiset. Pikkuhiljaa etenevä sairaus muuttaa elämän nopeasti.

Oulu
-
Kuva: Tiina Haapalainen

Työikäisiä, alle 65-vuotiaita muistisairaita ihmisiä arvioidaan olevan Suomessa noin 7 000. Määrä on kuitenkin vain arvio, sillä vuosittain päivittyvää tilastotietoa sairastuvien määristä ei ole saatavilla Suomessa.

– On harmillista, ettei päivitettyä tilastoa ole, muistivalmentaja Ulla Kaikkonen Oulun seudun muistiyhdistyksestä toteaa.