Liikennejärjestelyt
Taajamakuva ja turvallisuus paremmaksi – yleisötilaisuudessa ei noussut soraääniä Kempeleen pääväylän kunnostussuunnitelmille, sillä joukkoliikennepysäkit saavat muun muassa näyttötaulut

Taa­ja­ma­ku­va ja tur­val­li­suus pa­rem­mak­si – ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa ei noussut so­ra­ää­niä Kem­pe­leen pää­väy­län kun­nos­tus­suun­ni­tel­mil­le, sillä jouk­ko­lii­ken­ne­py­sä­kit saavat muun muassa näyt­tö­tau­lut

26.11.2021 19:00
Tilaajille