Kempeleen keskustan kehittäminen
Katso havainneilmakuva: Kerrostalorakentaminen jatkuu Kempeleessä – Asemantien varteen tulossa kaksi viisikerroksista taloa

Katso ha­vain­neil­ma­ku­va: Ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­nen jatkuu Kem­pe­lees­sä – Ase­man­tien varteen tulossa kaksi vii­si­ker­rok­sis­ta taloa

14.04.2022 06:00 2
Tilaajille
Taajamakuva ja turvallisuus paremmaksi – yleisötilaisuudessa ei noussut soraääniä Kempeleen pääväylän kunnostussuunnitelmille, sillä joukkoliikennepysäkit saavat muun muassa näyttötaulut

Taa­ja­ma­ku­va ja tur­val­li­suus pa­rem­mak­si – ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa ei noussut so­ra­ää­niä Kem­pe­leen pää­väy­län kun­nos­tus­suun­ni­tel­mil­le, sillä jouk­ko­lii­ken­ne­py­sä­kit saavat muun muassa näyt­tö­tau­lut

26.11.2021 19:00
Tilaajille
MestariHusaarin kauppias Jouko Hakala kertoo mistä uraauurtavan pienoistavaratalon nimi syntyi – tällä viikolla vanha kauppakiinteistö on kohdannut purkukauhan

Mes­ta­ri­Hu­saa­rin kaup­pias Jouko Hakala kertoo mistä uraa­uur­ta­van pie­nois­ta­va­ra­ta­lon nimi syntyi – tällä vii­kol­la vanha kaup­pa­kiin­teis­tö on koh­dan­nut pur­ku­kau­han

18.04.2021 09:09
Tilaajille
Katso video ja kuvat "lakeuden parhaasta kaupasta": Kiersimme vanhan kauppakiinteistön Annan ja Iinan kanssa  – maanantaina alkaa legendaarisen MestariHusaarin, nykyisen Salen purkutyö

Katso video ja kuvat "la­keu­den par­haas­ta kau­pas­ta": Kier­sim­me vanhan kaup­pa­kiin­teis­tön Annan ja Iinan kanssa – maa­nan­tai­na alkaa le­gen­daa­ri­sen Mes­ta­ri­Hu­saa­rin, ny­kyi­sen Salen pur­ku­työ

10.04.2021 14:03
Tilaajille
Vanha kauppakiinteistö Kempeleen keskustassa on pian muisto vain, mutta videolla pääset vielä kaupan sisälle tunnelmoimaan – yli 40 vuotta sitten rakennettu kauppa on ollut T-kauppana, Sparina ja Salena

Vanha kaup­pa­kiin­teis­tö Kem­pe­leen kes­kus­tas­sa on pian muisto vain, mutta vi­deol­la pääset vielä kaupan sisälle tun­nel­moi­maan – yli 40 vuotta sitten ra­ken­net­tu kauppa on ollut T-kaup­pa­na, Sparina ja Salena

10.04.2021 13:09
Tilaajille