Lähetystyöntekijät
Limingan seurakunnan nimikkolähetti Anna Holmström on mukana useissa tyttöjen oikeuksia puolustavissa hankkeissa – "Muun muassa tyttöjen silpomisen vastustaminen, lapsiavioliitot ja tasa-arvon merkitys koulutuksessa ovat asioita, joiden parissa työskentelen"

Li­min­gan seu­ra­kun­nan ni­mik­ko­lä­het­ti Anna Holm­ström on mukana useissa tyt­tö­jen oi­keuk­sia puo­lus­ta­vis­sa hank­keis­sa – "Muun muassa tyt­tö­jen sil­po­mi­sen vas­tus­ta­mi­nen, lap­si­avio­lii­tot ja ta­sa-ar­von mer­ki­tys kou­lu­tuk­ses­sa ovat asioi­ta, joiden parissa työs­ken­te­len"

25.07.2021 06:00
Tilaajille
Nimikkolähetit Joel ja Signe vierailivat Lumijoella –"Kun oma vakaumus ei olekaan yleisen ympäröivän kulttuurin mukaista, joutuu oman identiteetin pohtimaan tässä valossa ehkä tietoisemmin, kuin meillä täällä"
Kolumni

Ni­mik­ko­lä­he­tit Joel ja Signe vie­rai­li­vat Lu­mi­joel­la –"Kun oma va­kau­mus ei olekaan yleisen ym­pä­röi­vän kult­tuu­rin mu­kais­ta, joutuu oman iden­ti­tee­tin poh­ti­maan tässä valossa ehkä tie­toi­sem­min, kuin meillä täällä"

14.10.2020 06:00
Tilaajille