Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Lääkäri
Kunnanhallitus esittää valtuustolle: Lumijoki kilpailuttaa lääkäripalvelut, yhteistyöhön Limingan kanssa ei lähdetä ainakaan lääkäripalvelujen osalta

Kun­nan­hal­li­tus esittää val­tuus­tol­le: Lu­mi­jo­ki kil­pai­lut­taa lää­kä­ri­pal­ve­lut, yh­teis­työ­hön Li­min­gan kanssa ei lähdetä ai­na­kaan lää­kä­ri­pal­ve­lu­jen osalta

22.02.2022 09:40
Tilaajille
Tulipahan kysyttyä: Miksi Tyrnävä hakee taas lääkäreitä? – Kiireettömiä lääkäriaikoja on silti hyvin saatavilla ja kiireellisen saa heti, kertoo sosiaali- ja terveysjohtaja Teija Eskola

Tu­li­pa­han ky­syt­tyä: Miksi Tyrnävä hakee taas lää­kä­rei­tä? – Kii­reet­tö­miä lää­kä­ri­ai­ko­ja on silti hyvin saa­ta­vil­la ja kii­reel­li­sen saa heti, kertoo so­siaa­li- ja ter­veys­joh­ta­ja Teija Eskola

28.04.2021 15:00
Tilaajille
Hoidettavana on koko ihminen – lääkäri ei selviä ilman työparia:  hoitajaa, psykologia, sosiaalityöntekijää tai palvelupäällikköä, sanoo Janne Liimatainen

Hoi­det­ta­va­na on koko ihminen – lääkäri ei selviä ilman työ­pa­ria:  hoi­ta­jaa, psy­ko­lo­gia, so­siaa­li­työn­te­ki­jää tai pal­ve­lu­pääl­lik­köä, sanoo Janne Lii­ma­tai­nen

04.12.2020 15:00
Tilaajille