Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kunnantalon alue
Hulevedet puhuttivat viimeisen kerran kokoontunutta Kempeleen kunnanvaltuustoa – Kaavoitukselle annettiin kiitosta ja sen uskottiin houkuttelevan sekä yrittäjiä että asukkaita

Hu­le­ve­det pu­hut­ti­vat vii­mei­sen kerran ko­koon­tu­nut­ta Kem­pe­leen kun­nan­val­tuus­toa – Kaa­voi­tuk­sel­le an­net­tiin kii­tos­ta ja sen us­kot­tiin hou­kut­te­le­van sekä yrit­tä­jiä että asuk­kai­ta

07.06.2021 21:05
Tilaajille
Pirkko haluaa Kempeleeseen uuden kirjastotalon: "Alun perin väliaikaiset, liian pienet ja huonosti saavutettavat kauppakeskuksen ylimmän kerroksen tilat eivät vastaa enää kirjastolain henkeä"

Pirkko haluaa Kem­pe­lee­seen uuden kir­jas­to­ta­lon: "Alun perin vä­liai­kai­set, liian pienet ja huo­nos­ti saa­vu­tet­ta­vat kaup­pa­kes­kuk­sen ylimmän ker­rok­sen tilat eivät vastaa enää kir­jas­to­lain henkeä"

25.10.2020 17:30
Tilaajille
Katso havainnekuvat: Sopisiko Kempeleen ydinkeskustaan 16-kerroksinen asuintalo? Kunnantalon alueen asemakaavamuutoksen luonnokseen voi ottaa kantaa kuukauden ajan

Katso ha­vain­ne­ku­vat: So­pi­si­ko Kem­pe­leen ydin­kes­kus­taan 16-ker­rok­si­nen asuin­ta­lo? Kun­nan­ta­lon alueen ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen luon­nok­seen voi ottaa kantaa kuu­kau­den ajan

06.10.2020 15:15
Tilaajille