Kestävä liikkuminen
Kempeleen kunta testaa tänä vuonna yhteiskäyttöautoa ja sähköpyöriä: ”Toivomme, että yhteiskäyttöisillä sähköavusteisilla pyörillä voimme helpottaa työasiointia ja tarjota samalla ympäristöystävällisiä ja kustannustehokkaita vaihtoehtoja liikkumiseen”

Kem­pe­leen kunta testaa tänä vuonna yh­teis­käyt­tö­au­toa ja säh­kö­pyö­riä: ”Toi­vom­me, että yh­teis­käyt­töi­sil­lä säh­kö­avus­tei­sil­la pyö­ril­lä voimme hel­pot­taa työ­asioin­tia ja tarjota samalla ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­siä ja kus­tan­nus­te­hok­kai­ta vaih­to­eh­to­ja liik­ku­mi­seen”

05.01.2021 14:55