Kempeleenlahti
Katso havainnekuva alustavasta esteettömän polun mahdollistavasta suunnitelmasta: Vihiluodon kyläyhdistys esittää kunnalle uuden luontopolun rakentamista Vihiluodon ja Kempeleenlahden lintutornien välille

Katso ha­vain­ne­ku­va alus­ta­vas­ta es­teet­tö­män polun mah­dol­lis­ta­vas­ta suun­ni­tel­mas­ta: Vi­hi­luo­don ky­lä­yh­dis­tys esittää kun­nal­le uuden luon­to­po­lun ra­ken­ta­mis­ta Vi­hi­luo­don ja Kem­pe­leen­lah­den lin­tu­tor­nien välille

04.06.2021 10:45
Tilaajille
Ely-keskus: Vihiluodon kyläyhdistys raivasi luvatta luonnonsuojelualueella Kempeleenlahden rannalla, jatkotoimia harkitaan – kyläyhdistyksen mukaan kaikkeen oli lupa

Ely-kes­kus: Vi­hi­luo­don ky­lä­yh­dis­tys raivasi luvatta luon­non­suo­je­lu­alueel­la Kem­pe­leen­lah­den ran­nal­la, jat­ko­toi­mia har­ki­taan – ky­lä­yh­dis­tyk­sen mukaan kaik­keen oli lupa

19.04.2021 15:52
Tilaajille
Kaksi autoilijaa tuhosi toiveet Kempeleenlahden hyvästä luistelubaanasta: "Harmittaa, kun olemme tehneet paljon töitä sen eteen, että hiihtolomaviikolla reitti olisi ollut kunnossa"

Kaksi au­toi­li­jaa tuhosi toiveet Kem­pe­leen­lah­den hyvästä luis­te­lu­baa­nas­ta: "Har­mit­taa, kun olemme tehneet paljon töitä sen eteen, että hiih­to­lo­ma­vii­kol­la reitti olisi ollut kun­nos­sa"

05.03.2021 10:39
Tilaajille
Ladunturvajoukot huolehtivat talvisesta ulkoilureitistä yhteistyöllä – "Sekin on osa yhteisöllisyyttä, että tarkistan tilanteen, ja viestitän sille Oulussa töissä olevalle kaverille, että reitti ok, pääset jääteitse kotiin"

La­dun­tur­va­jou­kot huo­leh­ti­vat tal­vi­ses­ta ul­koi­lu­rei­tis­tä yh­teis­työl­lä – "Sekin on osa yh­tei­söl­li­syyt­tä, että tar­kis­tan ti­lan­teen, ja vies­ti­tän sille Oulussa töissä ole­val­le ka­ve­ril­le, että reitti ok, pääset jää­teit­se kotiin"

14.02.2021 15:00
Tilaajille
Neljä kuntaa etsii merestä vetovoimaa matkailuun, lakeudella huomio Liminganlahteen ja Kempeleenlahteen

Neljä kuntaa etsii merestä ve­to­voi­maa mat­kai­luun, la­keu­del­la huomio Li­min­gan­lah­teen ja Kem­pe­leen­lah­teen

27.01.2021 10:10
Tilaajille