Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kempeleen juna-asema
Ilkivalta Kempeleen juna-asemalla jatkuu – Väylävirasto yrittää löytää valvontaan kustannustehokkaan ratkaisun, kamerat yhä suunnittelussa

Il­ki­val­ta Kem­pe­leen ju­na-ase­mal­la jatkuu – Väy­lä­vi­ras­to yrittää löytää val­von­taan kus­tan­nus­te­hok­kaan rat­kai­sun, kamerat yhä suun­nit­te­lus­sa

14.09.2022 06:00
Tilaajille
Asiaton liikkuminen ja ilkivalta lisääntyneet rautateillä – liikkuminen raiteilla tai niiden välittömässä läheisyydessä on lain mukaan kielletty

Asiaton liik­ku­mi­nen ja il­ki­val­ta li­sään­ty­neet rau­ta­teil­lä – liik­ku­mi­nen rai­teil­la tai niiden vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä on lain mukaan kiel­let­ty

20.08.2022 06:00
Tilaajille
Väylävirasto miettii Kempeleen asemalle kameravalvontaa ilkivallan lopettamiseksi– kustannukset jo kymmeniä tuhansia, odotuskatoksista voidaan poistaa lasiseinät tai katokset poistetaan kokonaan

Väy­lä­vi­ras­to miettii Kem­pe­leen ase­mal­le ka­me­ra­val­von­taa il­ki­val­lan lo­pet­ta­mi­sek­si– kus­tan­nuk­set jo kym­me­niä tu­han­sia, odo­tus­ka­tok­sis­ta voidaan poistaa la­si­sei­nät tai ka­tok­set pois­te­taan ko­ko­naan

22.11.2021 12:17
Tilaajille