Janne Heikkinen
Janne Heikkinen huomauttaa, että monelle pohjoisen ihmiselle auto on välttämättömyys, jolla käydään töissä, viedään lapset harrastuksiin ja asioidaan palveluissa
Lukijalta Kolumni

Janne Heik­ki­nen huo­maut­taa, että monelle poh­joi­sen ih­mi­sel­le auto on vält­tä­mät­tö­myys, jolla käydään töissä, viedään lapset har­ras­tuk­siin ja asioi­daan pal­ve­luis­sa

09.06.2022 15:40
Tilaajille
Kansanedustaja Janne Heikkinen: Suomi tarvitsee Naton turvatakuut – "Kansainvälisessä politiikassa tuulet kuitenkin muuttuvat nopeasti ja tämä tekee Nato-jäsenyyden hakemisesta kiireellistä"
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Janne Heik­ki­nen: Suomi tar­vit­see Naton tur­va­ta­kuut – "Kan­sain­vä­li­ses­sä po­li­tii­kas­sa tuulet kui­ten­kin muut­tu­vat no­peas­ti ja tämä tekee Na­to-jä­se­nyy­den ha­ke­mi­ses­ta kii­reel­lis­tä"

01.03.2022 14:14
"Valko-Venäjän häikäilemättömästi operoima konflikti Puolan vastaisella rajalla ei ole ohitse", toteaa kansanedustaja Janne Heikkinen ja sanoo vihreän utopiaa uhkaavan rajaturvallisuutta
Kolumni

"Val­ko-Ve­nä­jän häi­käi­le­mät­tö­mäs­ti ope­roi­ma konf­lik­ti Puolan vas­tai­sel­la rajalla ei ole ohit­se", toteaa kan­san­edus­ta­ja Janne Heik­ki­nen ja sanoo vihreän utopiaa uh­kaa­van ra­ja­tur­val­li­suut­ta

14.12.2021 16:00
Janne Heikkinen haluaa pysäyttää jengiväkivallan: "On rehellistä sanoa, ettei pääkaupunkimme kadut ole pimeään aikaan enää niin turvallisia kaikille nuorille, mihin olemme aikaisemmin tottuneet"
Kolumni

Janne Heik­ki­nen haluaa py­säyt­tää jen­gi­vä­ki­val­lan: "On re­hel­lis­tä sanoa, ettei pää­kau­pun­kim­me kadut ole pimeään aikaan enää niin tur­val­li­sia kai­kil­le nuo­ril­le, mihin olemme ai­kai­sem­min tot­tu­neet"

23.12.2020 07:11