Kirjallisuus: Lu­ku­tär­pit lomaan – Näitä kirjoja la­keu­den kir­jas­to­am­mat­ti­lai­set suo­sit­te­le­vat

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ilotulitteet
Kempeleläisen rakettitukun kauppa käy kuumana tänäkin vuonna – suosittuja ovat jopa 200 euroa maksavat padat

Kem­pe­le­läi­sen ra­ket­ti­tu­kun kauppa käy kuumana tänäkin vuonna – suo­sit­tu­ja ovat jopa 200 euroa mak­sa­vat padat

30.12.2023 18:00
Tilaajille
Ilotulitteiden pauke on monelle koiralle painajaismainen kokemus: luo paukkuaralle koiralle rauhallinen tila, vältä ulkoilua tai siirry vaikka lentokentän lähellä olevaan hotelliin

Ilo­tu­lit­tei­den pauke on monelle koi­ral­le pai­na­jais­mai­nen ko­ke­mus: luo pauk­kua­ral­le koi­ral­le rau­hal­li­nen tila, vältä ul­koi­lua tai siirry vaikka len­to­ken­tän lähellä olevaan ho­tel­liin

30.12.2023 11:00
Tilaajille
Ruutikankaalle haetaan lupaa ilotulitteiden välivarastolle – "Valvonta helppo järjestää", lupahakemuksessa luvataan

Ruu­ti­kan­kaal­le haetaan lupaa ilo­tu­lit­tei­den vä­li­va­ras­tol­le – "­Val­von­ta helppo jär­jes­tää", lu­pa­ha­ke­muk­ses­sa lu­va­taan

17.11.2023 11:00
Tilaajille
Ilotulitus sallittua venetsialaisissa lauantaina – Raketteja ei kuitenkaan saa ampua taajamissa eikä Oulunsalossa

Ilo­tu­li­tus sal­lit­tua ve­net­sia­lai­sis­sa lauan­tai­na – Ra­ket­te­ja ei kui­ten­kaan saa ampua taa­ja­mis­sa eikä Ou­lun­sa­los­sa

24.08.2023 13:00
Tukes muistuttaa suojalasien tärkeydestä myös katsojille ilotulitteita ammuttaessa – ilotulitteiden aiheuttamien silmävammojen määrä kasvanut viime vuosina

Tukes muis­tut­taa suo­ja­la­sien tär­key­des­tä myös kat­so­jil­le ilo­tu­lit­tei­ta am­mut­taes­sa – ilo­tu­lit­tei­den ai­heut­ta­mien sil­mä­vam­mo­jen määrä kas­va­nut viime vuosina

31.12.2022 13:00
Oulun seudulla tuulee kovaa uudenvuodenaattona – onko ilotulitteiden ampuminen vaarallista?

Oulun seu­dul­la tuulee kovaa uu­den­vuo­den­aat­to­na – onko ilo­tu­lit­tei­den am­pu­mi­nen vaa­ral­lis­ta?

30.12.2022 16:30
Tilaajille
Pienhiukkasten määrä jopa kymmenkertaistuu uudenvuodenyönä, ilotulitteet terveysriski etenkin astmaatikoille ja pienille lapsille – Muista ainakin nämä raketteja ammuttaessa

Pien­hiuk­kas­ten määrä jopa kym­men­ker­tais­tuu uu­den­vuo­de­nyö­nä, ilo­tu­lit­teet ter­veys­ris­ki etenkin ast­maa­ti­koil­le ja pie­nil­le lap­sil­le – Muista ainakin nämä ra­ket­te­ja am­mut­taes­sa

28.12.2021 07:55
Tilaajille