Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

hirvet
Pohjois-Pohjanmaan hirvijahti jäi paikoin vaisuksi, koska metsästäjät pelkäävät päästää koiransa suden suuhun – "Isäntä on vaihtunut metsässä"

Poh­jois-Poh­jan­maan hir­vi­jah­ti jäi paikoin vai­suk­si, koska met­säs­tä­jät pel­kää­vät päästää koi­ran­sa suden suuhun – "Isäntä on vaih­tu­nut met­säs­sä"

29.01.2023 15:00
Tilaajille
Hirvijahtia on jäljellä enää 5 viikkoa – tarkista tuoreet lukemat hirvilaskurista

Hir­vi­jah­tia on jäl­jel­lä enää 5 viikkoa – tar­kis­ta tuoreet lukemat hir­vi­las­ku­ris­ta

11.12.2022 11:00
Tilaajille
Limingan seudun riistanhoitoyhdistyksen kaatoluvista käytetty 80 prosenttia – Katso tuoreet kaatoluvut Rantalakeuden hirvilaskurista

Li­min­gan seudun riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen kaa­to­lu­vis­ta käy­tet­ty 80 pro­sent­tia – Katso tuoreet kaa­to­lu­vut Ran­ta­la­keu­den hir­vi­las­ku­ris­ta

23.11.2022 16:00
Tilaajille
Hirvijahdin tahti hiipuu, vain muutama riistanhoitoyhdistys terhakkaana – Katso tuoreet kaatomäärät Rantalakeuden hirvilaskurista

Hir­vi­jah­din tahti hiipuu, vain muutama riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys ter­hak­kaa­na – Katso tuoreet kaa­to­mää­rät Ran­ta­la­keu­den hir­vi­las­ku­ris­ta

16.11.2022 15:00
Tilaajille
Oulun seudulla hirvenmetsästyksen kokonaisarvo nousee vuodessa 13,5 miljoonaan euroon  – katso tuoreet kaatoluvut hirvilaskurista

Oulun seu­dul­la hir­ven­met­säs­tyk­sen ko­ko­nais­ar­vo nousee vuo­des­sa 13,5 mil­joo­naan euroon – katso tuoreet kaa­to­lu­vut hir­vi­las­ku­ris­ta

13.11.2022 18:00
Tilaajille
Hirviluvat alkavat käydä jo paikoin vähiin – Katso Rantalakeuden hirvilaskurista lakeuden tuoreet saalismäärät

Hir­vi­lu­vat alkavat käydä jo paikoin vähiin – Katso Ran­ta­la­keu­den hir­vi­las­ku­ris­ta la­keu­den tuoreet saa­lis­mää­rät

02.11.2022 13:20
Tilaajille
Hirvet vaaraksi etenkin moottoripyöräilijöille – kuolemaan johtaneissa hirvikolareissa on harvoin taustalla ylinopeus

Hirvet vaa­rak­si etenkin moot­to­ri­pyö­räi­li­jöil­le – kuo­le­maan joh­ta­neis­sa hir­vi­ko­la­reis­sa on harvoin taus­tal­la yli­no­peus

26.09.2022 14:20
Tilaajille
Hirvikärpästen huippuaika meneillään pohjoisessa: Purema voi aiheuttaa kuukausia kestävän ihottuman, ja pahimmillaan saa myös vanhat purhemakohdat kutisemaan

Hir­vi­kär­päs­ten huip­pu­ai­ka me­neil­lään poh­joi­ses­sa: Purema voi ai­heut­taa kuu­kau­sia kes­tä­vän ihot­tu­man, ja pa­him­mil­laan saa myös vanhat pur­he­ma­koh­dat ku­ti­se­maan

31.08.2022 13:08
Tilaajille
Hirvivahinkokorvauksia maksuun edellisvuosia vähemmän – Taimikot syytä tarkistaa keväällä

Hir­vi­va­hin­ko­kor­vauk­sia maksuun edel­lis­vuo­sia vä­hem­män – Tai­mi­kot syytä tar­kis­taa ke­vääl­lä

13.02.2022 06:00
Tilaajille
Pohjois-Suomessa hirvieläinten aiheuttamia metsävahinkoja korvattiin enemmän kuin edellisvuonna

Poh­jois-Suo­mes­sa hir­vi­eläin­ten ai­heut­ta­mia met­sä­va­hin­ko­ja kor­vat­tiin enemmän kuin edel­lis­vuon­na

26.02.2021 13:14
Siikajoelta löytyi hirviekinokokkia – tauti leviää idästä susien mukana

Sii­ka­joel­ta löytyi hir­vie­ki­no­kok­kia – tauti leviää idästä susien mukana

21.12.2020 14:01
Tilaajille