Hirvenpyyntiluvat
Hirvenpyynti käynnistyy toden teolla lauantaina – Limingan Rantakylässä liikkuvia ulkoilijoita ohjataan näkyvään vaatetukseen ja oikeille reiteille uusien huomiokylttien avulla: "Haluamme herätellä"

Hir­ven­pyyn­ti käyn­nis­tyy toden teolla lauan­tai­na – ­Li­min­gan Ran­ta­ky­läs­sä liik­ku­via ul­koi­li­joi­ta oh­ja­taan nä­ky­vään vaa­te­tuk­seen ja oi­keil­le rei­teil­le uusien huo­mio­kylt­tien avulla: "Ha­luam­me he­rä­tel­lä"

01.10.2021 14:00
Tilaajille