Mainos: Tutustu Ran­ta­la­keus Digiin 2 kk 6,75 eu­rol­la. Tilaa tästä.

Hirvenpyynti
Hirvenpyynti käynnistyy toden teolla lauantaina – Limingan Rantakylässä liikkuvia ulkoilijoita ohjataan näkyvään vaatetukseen ja oikeille reiteille uusien huomiokylttien avulla: "Haluamme herätellä"

Hir­ven­pyyn­ti käyn­nis­tyy toden teolla lauan­tai­na – ­Li­min­gan Ran­ta­ky­läs­sä liik­ku­via ul­koi­li­joi­ta oh­ja­taan nä­ky­vään vaa­te­tuk­seen ja oi­keil­le rei­teil­le uusien huo­mio­kylt­tien avulla: "Ha­luam­me he­rä­tel­lä"

01.10.2021 14:00
Tilaajille
Hirvenpyynti käynnistyy lakeudella todenteolla lauantaina –liikenteessä kannattaa olla varovainen, sillä hirvionnettomuuksien vaara on suurimmillaan metsästyskauden alkaessa

Hir­ven­pyyn­ti käyn­nis­tyy la­keu­del­la to­den­teol­la lauan­tai­na –lii­ken­tees­sä kan­nat­taa olla va­ro­vai­nen, sillä hir­vi­on­net­to­muuk­sien vaara on suu­rim­mil­laan met­säs­tys­kau­den al­kaes­sa

09.10.2020 19:00
Tilaajille