Hinku-kunnat
”Tämä ei jää tähän” – hiilijalanjälki pieneni, vaikka autoilun vähentäminen ei olosuhteiden vuoksi onnistunutkaan

”Tämä ei jää tähän” – ­hii­li­ja­lan­jäl­ki pie­ne­ni, vaikka au­toi­lun vä­hen­tä­mi­nen ei olo­suh­tei­den vuoksi on­nis­tu­nut­kaan

04.05.2022 06:00
Tilaajille
Tyrnäväläispeltojen valumavesien ravinteet talteen ja kiertoon – biopolymeerin ja kuituhampusta valmistetun biohiilen avulla saadaan rikkiyhdisteitä, fosforia ja typpeä sidottua palkitun kempeleläisyrityksen kehittämällä menetelmällä – Katso video!

Tyr­nä­vä­läis­pel­to­jen va­lu­ma­ve­sien ra­vin­teet talteen ja kier­toon – bio­po­ly­mee­rin ja kui­tu­ham­pus­ta val­mis­te­tun bio­hii­len avulla saadaan rik­kiyh­dis­tei­tä, fos­fo­ria ja typpeä si­dot­tua pal­ki­tun kem­pe­le­läis­yri­tyk­sen ke­hit­tä­mäl­lä me­ne­tel­mäl­lä – Katso video!

07.10.2021 06:00
Tilaajille
Kuntien ilmastopäästöt vähenivät viime vuonna – koronalla suuri vaikutus

Kuntien il­mas­to­pääs­töt vä­he­ni­vät viime vuonna – ko­ro­nal­la suuri vai­ku­tus

16.08.2021 10:00
Tyrnäväläinen Timo Mäkelä tarjoaa ilmastoahdistukseen apuja Hinku-kunnista: "Yksilötasolla tulisi ilmastonmuutoksen torjuntaan miettiä ja toteuttaa malleja, joista hyötyvät sekä kuluttajan lompakko että ilmasto"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tyr­nä­vä­läi­nen Timo Mäkelä tarjoaa il­mas­to­ah­dis­tuk­seen apuja Hin­ku-kun­nis­ta: "Yk­si­lö­ta­sol­la tulisi il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­taan miettiä ja to­teut­taa mal­le­ja, joista hyö­ty­vät sekä ku­lut­ta­jan lom­pak­ko että il­mas­to"

25.02.2021 09:03
Tilaajille