Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Häräntappoase
Limingan kulttuuripalkinto Häräntappoase-näytelmän työryhmälle – "Tunnustus antaa lisäpuhtia tekemiseen.  Sama kuin olisi kaatanut bensaa liekkeihin"

Li­min­gan kult­tuu­ri­pal­kin­to Hä­rän­tap­poa­se-näy­tel­män työ­ryh­mäl­le – "Tun­nus­tus antaa li­sä­puh­tia te­ke­mi­seen. Sama kuin olisi kaa­ta­nut bensaa liek­kei­hin"

28.03.2022 06:00
Tilaajille
Mitä vastikään perustettu Limingan teatteriyhdistys Lite ry aikoo tehdä?

Mitä vast­ikään pe­rus­tet­tu Li­min­gan teat­te­ri­yh­dis­tys Lite ry aikoo tehdä?

15.01.2022 18:00
Tilaajille
Klassikkoromaanin ensi-ilta koittaa huomenna lauantaina – Kulttuuripuiston lavalla nähtävä Häräntappoase saa katsojan otteeseensa heti alkumetreillä

Klas­sik­ko­ro­maa­nin en­si-il­ta koittaa huo­men­na lauan­tai­na – ­Kult­tuu­ri­puis­ton lavalla nähtävä Hä­rän­tap­po­ase saa kat­so­jan ot­tee­seen­sa heti al­ku­met­reil­lä

09.07.2021 11:02
Tilaajille
Musiikki on Häräntappoaseessa tärkeässä roolissa – Näytelmän bändi esittäytyy

Mu­siik­ki on Hä­rän­tap­po­asees­sa tär­keäs­sä roo­lis­sa – Näy­tel­män bändi esit­täy­tyy

05.07.2021 13:02
Tilaajille
Missä mennään Häräntappoaseen valmistelussa? Katso tuorein video työryhmästä

Missä mennään Hä­rän­tap­po­aseen val­mis­te­lus­sa? Katso tuorein video työ­ryh­mäs­tä

13.06.2021 12:32
Tilaajille
Häräntappoaseen ohjaajan terveiset – ensi iltaan kuusi viikkoa

Hä­rän­tap­po­aseen oh­jaa­jan ter­vei­set – ensi iltaan kuusi viikkoa

29.05.2021 10:37
Tilaajille
Taidekoulun Veistolassa harjoitellaan Häräntappoasetta – Heinäkuussa ensi-iltansa saavaa näytelmää varten on tehty uudet biisit ja ne teki Peltokurki-duo

Tai­de­kou­lun Veis­to­las­sa har­joi­tel­laan Hä­rän­tap­po­aset­ta – Hei­nä­kuus­sa en­si-il­tan­sa saavaa näy­tel­mää varten on tehty uudet biisit ja ne teki Pel­to­kur­ki-duo

29.05.2021 10:00
Tilaajille
Kohta 40 vuotta vanha Häräntappoase puhuttelee edelleen nuoria – Ensi kesänä teoksesta nähdään teatteriversio Abrahamin kulttuuripuiston esiintymislavalla

Kohta 40 vuotta vanha Hä­rän­tap­po­ase pu­hut­te­lee edel­leen nuoria – Ensi kesänä teok­ses­ta nähdään teat­te­ri­ver­sio Ab­ra­ha­min kult­tuu­ri­puis­ton esiin­ty­mis­la­val­la

27.01.2021 14:55
Tilaajille
Kirjailija Anna-Leena Härkönen ei usko osallistuvansa Häräntappoaseen ensi-iltaan Limingassa – Nuoruusajan tekstin kuunteleminen näyttämöillä alkoi nolottaa

Kir­jai­li­ja An­na-Lee­na Här­kö­nen ei usko osal­lis­tu­van­sa Hä­rän­tap­po­aseen en­si-il­taan Li­min­gas­sa – Nuo­ruus­ajan tekstin kuun­te­le­mi­nen näyt­tä­möil­lä alkoi no­lot­taa

26.01.2021 15:06
Tilaajille