Hallitusohjelma
Keskustan realistinen vihreys: "Ideologisista syistä lopetetaan kotimaisen turpeen käyttö ja seuraavaksi rekat ajavat haketta Venäjän puolelta"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­tan rea­lis­ti­nen vih­reys: "I­deo­lo­gi­sis­ta syistä lo­pe­te­taan ko­ti­mai­sen turpeen käyttö ja seu­raa­vak­si rekat ajavat haketta Venäjän puo­lel­ta"

10.05.2021 08:53
Tilaajille