Hailuodon kunnanjohtaja
Lampi ja Alikoski soveltuvuustesteihin – Hailuodon kunnanjohtaja valittaneen alkukesästä

Lampi ja Ali­kos­ki so­vel­tu­vuus­tes­tei­hin – Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja va­lit­ta­neen al­ku­ke­säs­tä

18.05.2022 14:43
Tilaajille
Vielä yksi hakija haluaa Hailuodon kunnanjohtajaksi – nyt hakijoita on yhteensä yhdeksäntoista

Vielä yksi hakija haluaa Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­jak­si – nyt ha­ki­joi­ta on yh­teen­sä yh­dek­sän­tois­ta

13.04.2022 13:14
Tilaajille
Vajavaista Hailuodon kunnanhallitusta ei vielä täydennetty – valtuustossa tehtiin aloite tilapäisen valiokunnan asettamisesta

Va­ja­vais­ta Hai­luo­don kun­nan­hal­li­tus­ta ei vielä täy­den­net­ty – ­val­tuus­tos­sa tehtiin aloite ti­la­päi­sen va­lio­kun­nan aset­ta­mi­ses­ta

25.03.2022 07:54
Tilaajille
Hailuodon kunnanjohtajan virka kiinnosti kahdeksaa uutta hakijaa – hakijoiden joukossa myös va. kunnanjohtaja Maarit Alikoski

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­jan virka kiin­nos­ti kah­dek­saa uutta hakijaa – ha­ki­joi­den jou­kos­sa myös va. kun­nan­joh­ta­ja Maarit Ali­kos­ki

09.02.2022 14:24
Tilaajille
Hailuodon kunnanjohtajaksi kymmenen hakijaa – hakuaikaa jatkettiin 7. helmikuuta saakka

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­jak­si kym­me­nen hakijaa – ha­ku­ai­kaa jat­ket­tiin 7. hel­mi­kuu­ta saakka

21.01.2022 15:13
Tilaajille