Etäopiskelu
Miten opiskelu on lapsiperheessä mahdollista? – Viikon ostosten ja ruokien suunnittelu etukäteen helpotti myös opiskeluarkea, sanoo temmesläinen Karoliina

Miten opis­ke­lu on lap­si­per­hees­sä mah­dol­lis­ta? – ­Vii­kon os­tos­ten ja ruokien suun­nit­te­lu etu­kä­teen hel­pot­ti myös opis­ke­luar­kea, sanoo tem­mes­läi­nen Ka­ro­lii­na

16.09.2021 14:00
Tilaajille
Abiturientit pääsevätkin lähiopetukseen ennen ylioppilaskirjoitusten alkua – liminkalainen Tapio olisi toivonut yhtä opetustapaa koko lukuvuodelle

Abi­tu­rien­tit pää­se­vät­kin lä­hi­ope­tuk­seen ennen yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten alkua – li­min­ka­lai­nen Tapio olisi toi­vo­nut yhtä ope­tus­ta­paa koko lu­ku­vuo­del­le

20.01.2021 08:00
Tilaajille
Helsingin yliopiston lehtori, dosentti Jari Salminen: Etäopiskelu on yksi vaihtoehto koulujen lakkautuksille

Hel­sin­gin yli­opis­ton leh­to­ri, do­sent­ti Jari Sal­mi­nen: Etä­opis­ke­lu on yksi vaih­to­eh­to kou­lu­jen lak­kau­tuk­sil­le

22.11.2020 09:03
Tilaajille
Ruusu haluaisi jo takaisin kouluun – abiturienttina hän on valmistautunut syksyn ylioppilaskirjoituksiin kotioloissa
Kolumni

Ruusu ha­luai­si jo ta­kai­sin kouluun – abi­tu­rient­ti­na hän on val­mis­tau­tu­nut syksyn yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin ko­ti­olois­sa

30.09.2020 07:50