Elinkeinopolitiikka

Li­min­gas­sa nyt hyvä pöhinä yri­tys­tont­tien va­rauk­sis­sa – jos Li­min­gan­por­tin kaikki va­rauk­set ete­ne­vät ra­ken­ta­mi­seen, voi alueel­le syntyä jopa 150 uutta työ­paik­kaa

25.03.2021 10:00
Tilaajille
Kolumni

"Kunta mah­dol­lis­taa yri­tys­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sen, mutta ei itse kil­pai­le yri­tys­ten kanssa" – Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Jussi Rii­ko­nen kertoo mil­lai­nen on yrit­tä­jän kan­nal­ta hyvä kunta

24.03.2021 05:59
Tilaajille