Auraaminen
Miksi osa auraajista jättää aurausvallin tonttiliittymän eteen? Kunnan mukaan toisinkin saa tehdä, kunhan lisäkustannuksia ei synny eikä aurausaikataulu veny

Miksi osa au­raa­jis­ta jättää au­raus­val­lin tont­ti­liit­ty­män eteen? Kunnan mukaan toi­sin­kin saa tehdä, kunhan li­sä­kus­tan­nuk­sia ei synny eikä au­raus­ai­ka­tau­lu veny

04.03.2021 13:01
Tilaajille