Lumenauraus
Tarkkana aura-auton kohtaamisessa ja pöllyävässä lumessa – vastaantulevan autoilijan kannattaa ajaa mahdollisimman lähellä tien oikeaa reunaa

Tark­ka­na au­ra-au­ton koh­taa­mi­ses­sa ja pöl­lyä­väs­sä lumessa – vas­taan­tu­le­van au­toi­li­jan kan­nat­taa ajaa mah­dol­li­sim­man lähellä tien oikeaa reunaa

08.01.2022 18:00
Tilaajille
Miksi osa auraajista jättää aurausvallin tonttiliittymän eteen? Kunnan mukaan toisinkin saa tehdä, kunhan lisäkustannuksia ei synny eikä aurausaikataulu veny

Miksi osa au­raa­jis­ta jättää au­raus­val­lin tont­ti­liit­ty­män eteen? Kunnan mukaan toi­sin­kin saa tehdä, kunhan li­sä­kus­tan­nuk­sia ei synny eikä au­raus­ai­ka­tau­lu veny

04.03.2021 13:01
Tilaajille